Đăng nhập

close
Địa chỉ email:
Mật khẩu:
please wait
Chưa đăng ký? Bạn sẽ được tự động đăng ký khi đặt hàng lần đầu tiên
hleft

Chính sách giải quyết khiếu nại

hright

Quy trình giải quyết


Bước 1: Tiếp nhận khiếu nại
Thành viên có thể gửi ý kiến đóng góp hoặc đơn khiếu nại bằng các hình thức sau:

  • Gửi thư qua đường bưu điện về địa chỉ trụ sở chính của Vietnammm.com (Trong nội dung thư ghi rõ những vấn đề  Thành viên cần khiếu nại và một số thông tin tài liệu liên quan để hỗ trợ cho việc xử lý và giải quyết khiếu nại).
  • Gọi điện trực tiếp đến bộ phận Dịch vụ khách hàng thông qua Hotline: 08 73050779. Bộ phận Dịch vụ khách hàng có trách nhiệm ghi lại những thông tin khiếu nại của Thành viên và gửi đến các bộ phận liên quan để giải quyết khiếu nại (Thành viên có trách nhiệm cung cấp thông tin hoặc tài liệu liên quan cho bộ phận Dịch vụ khách hàng nếu được yêu cầu hỗ trợ);
  • Gửi trực tiếp vào địa chỉ email của Website: info@vietnammm.com

Bước 2: Phân tích, đánh giá

  • Trong vòng 24 giờ (không kể ngày Thứ bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết) kể từ ngày tiếp nhận đơn khiếu nại, Vietnammm.com sẽ tiến hành điều tra, xác minh, phân tích và đánh giá đơn khiếu nại của Thành viên.

Bước 3: Tổng hợp thông tin và giải quyết khiếu nại

  • Sau khi xác minh rõ vấn đề khiếu nại, Website sẽ tổng hợp thông tin và căn cứ theo quy định của Vietnammm.com để xử lý và giải đáp khiếu nại của khách hàng.

Bước 4: Trả lời khách hàng

  • Trong vòng 24 giờ làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại, Vietnammm.com sẽ có văn bản trả lời hoặc trả lời cho Thành viên thông qua những phương tiện khác như email, điện thoại, fax. Nếu khiếu nại có tính chất phức tạp và cần thêm thời gian để giải quyết và trả lời cho Thành viên một cách rõ ràng, Vietnammm.com  sẽ trực tiếp liên hệ với khách hàng để gia hạn thời gian trả lời, nhưng không quá 60 giờ làm việc. 

Bước 5: Kết thúc

footer