Đăng nhập

close
Địa chỉ email:
Mật khẩu:
please wait
Chưa đăng ký? Bạn sẽ được tự động đăng ký khi đặt hàng lần đầu tiên
hleft

Điều khoản & Quy định

hright

Điều kiện và điều khoản CÔNG TY TNHH VIỆT NAM MM
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM MM chịu trách nhiệm xử lý các đơn hàng được đặt tại trang web vietnammm.com. CÔNG TY TNHH VIỆT NAM MM có giấy đăng ký hoạt động kinh doanh số 0310449476 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh. Mã số thuế của CÔNG TY TNHH VIỆT NAM MM là 0310449476.

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM MM đăng ký hoạt động tại địa chỉ số 02 Nguyễn Văn Tráng, P. Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trách nhiệm
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM MM chuyển tiếp thông tin đơn hàng của các đơn đặt hàng được đặt tại trang web vietnammm.com đến các nhà hàng thành viên. Bằng cách đặt đơn hàng tại trang web vietnammm.com, khách hàng tham gia thỏa thuận với nhà hàng tương ứng và chịu ảnh hưởng của các điều kiện và điều khoản quy định của nhà hàng. Trong mọi trường hợp, CÔNG TY TNHH VIỆT NAM MM không có trách nhiệm đối với việc giao hàng hoặc chất lượng thực phẩm. Trách nhiệm của CÔNG TY TNHH VIỆT NAM MM đơn thuần chỉ là chuyển thông tin đơn đặt hàng đến cho nhà hàng.

Giải quyết mâu thuẫn
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM MM không chịu trách nhiệm đối với hoạt động của các nhà hàng được liệt kê trong danh sách đăng tải trên trang web. Trong trường hợp có mâu thuẫn phát sinh giữa khách hàng và nhà hàng, CÔNG TY TNHH VIỆT NAM MM sẽ sẵn sàng làm công tác hòa giải giữa khách hàng và nhà hàng.

Chính sách quyền riêng tư
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM MM cam kết không cung cấp thông tin về khách hàng cho các bên thứ ba. Công ty sẽ chỉ cung cấp cho nhà hàng thông tin cần thiết để thực hiện công việc giao hàng cho các đơn hàng đã được đặt.

Nghĩa vụ pháp lý
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM MM sẽ nổ lực tạo điều kiện cho quy trình đặt đơn hàng tiến hành càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, CÔNG TY TNHH VIỆT NAM MM sẽ không gánh chịu mọi trách nhiệm bất kỳ đối với tình trạng hỏng hóc hoặc thời gian không hoạt động của trang web. Thông tin đăng tại trang web vietnammm.com sẽ do các nhà hàng thành viên cung cấp.

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM MM cam kết chỉ đăng tải các thông tin chính xác. Tuy nhiên, thông tin đăng tải cũng có khả năng đã được thay đổi hoặc chưa chính xác. Các vấn đề phát sinh do đưa thông tin không chính xác thuộc trách nhiệm của nhà hàng liên quan tương ứng và CÔNG TY TNHH VIỆT NAM MM sẽ không gánh chịu một nghĩa vụ pháp lý bất kỳ nào cả.

footer