Đăng nhập

close
Địa chỉ email:
Mật khẩu:
please wait
Chưa đăng ký? Bạn sẽ được tự động đăng ký khi đặt hàng lần đầu tiên
hleft

Tp. Ho Chi Minh

hright
Giao đến Quận:

1102 Crab Pot - Beer and Seafood
Quận 1   Quận 3   Quận 5   Quận 10   Quận Phú Nhuận   Quận Tân Bình   Quận Bình Thạnh  

123 Ngon
Quận 1   Quận 3   Quận 10   Quận 11   Quận Tân Bình   Quận Phú Nhuận   Quận 4   Quận Bình Thạnh  

A Quắn
Quận Phú Nhuận   Quận 3   Quận 1   Quận 4   Quận 5   Quận 10   Quận Tân Bình   Quận Bình Thạnh  

Agnes cafe
Quận 2   An Phú  

Aiya
Quận 1   Quận 3   Quận 5   Quận 4   Quận 10   Quận Phú Nhuận   Quận 6   Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận Bình Thạnh   Quận 11  

Aka
Quận Bình Thạnh   Quận Phú Nhuận   Quận Gò Vấp   Quận 1   Quận 3  

Nhà hàng Mặt Trời Đỏ
Quận 1   Quận 3   Quận 4   Quận Bình Thạnh  

Al Fresco's
Quận 4  

Al Fresco's
Quận 7   Phú Mỹ Hưng  

Al Fresco's
Quận Bình Thạnh   Quận Phú Nhuận  

Al Fresco's
Quận 10   Quận 3   Quận 1  

Al Fresco's
Quận 2   An Phú  

Al Fresco's
Quận Gò Vấp   Quận Tân Bình  

ALOGIAOCOM
Quận 1   Quận 3   Quận Phú Nhuận  

Âm Sắc Coffee House
Quận 1  

Ambiti
Quận Bình Thạnh   Quận Tân Bình   Quận Phú Nhuận   Quận Gò Vấp   Quận 3   Quận 5   Quận 10  

An Khuê Quán
Quận 1  

An Lạc Chay
Quận 1   Quận 3   Quận 5   Quận 8   An Phú  

An Mộc Quán
Quận 3   Quận 1   Quận Phú Nhuận   Quận Tân Bình   Quận 4   Phú Mỹ Hưng   Quận Bình Thạnh  

Ấn Tâm
Quận Tân Bình   Quận Tân Phú   Quận Phú Nhuận   Quận 1   Quận 3   Quận 10   Quận Gò Vấp   Quận Bình Thạnh   Quận 5   Quận 11   Quận Bình Tân   Quận 2   An Phú   Quận 4   Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận 8   Quận 12  

Angel BBQ
Quận 7   Phú Mỹ Hưng  

Angelique Bistro
Quận 1   Quận 3   Quận 5   Quận 10   Quận 11  

Annz Japanese Dining
Quận 1   An Phú   Quận 3   Quận 4   Quận 2   Quận Bình Thạnh   Quận 10  

Aris Tacos
Quận 1   Quận 3   Quận Bình Thạnh   Quận Phú Nhuận  

Ashoka
Quận 1   Quận 3   Quận 4   Quận Tân Bình   Quận Bình Thạnh   Phú Mỹ Hưng   Quận 7   Quận Phú Nhuận  

Ashoka
Quận 2   An Phú  

Au Bon Moment
Quận Bình Thạnh   Quận Gò Vấp   Quận 1   Quận Phú Nhuận   Quận 3  

AU PARC
Quận 6   Quận Bình Tân   Quận 12   Quận 2   Quận Thủ Đức   Quận 4   Bình Chánh   Quận 5   An Phú   Quận Tân Bình   Phú Mỹ Hưng   Quận 7   Quận Bình Thạnh   Quận Phú Nhuận   Quận 3   Quận 1   Quận 10   Quận 11   Quận Gò Vấp   Quận 9  

Bà Hai Lan
Quận Tân Phú   Quận 9   Quận 8   Quận 7   Quận 6   Quận 5   Quận 4   Quận 3   Quận Tân Bình   Quận Phú Nhuận   Quận Gò Vấp   Quận 12   Quận 10   Quận 1   Quận Thủ Đức   Quận 11   Quận Bình Thạnh  

BABA'S Kitchen
Quận 5   Quận 7   Quận 2   Quận 1   An Phú   Quận Bình Thạnh   Quận 4   Quận 3   Phú Mỹ Hưng  

Bạch Tuộc Huệ
Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận 1   Quận 4   Quận 3   Quận 10   Quận 5   Quận Bình Thạnh   Quận Phú Nhuận   Quận 2   An Phú  

Bahdja Couscous House
Quận 3   Quận 2   Quận 5   Quận 4   Quận 1   Quận 7   Quận 9   Quận Bình Thạnh   Quận Phú Nhuận   An Phú   Phú Mỹ Hưng  

Bamboo Garden
Quận 2   An Phú   Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận Phú Nhuận   Quận 4   Quận 3   Quận 5   Quận 1   Quận 8  

Bamboo Sushi
Quận Phú Nhuận   Quận Bình Thạnh   Quận 3   Quận 4   An Phú   Quận 1  

Bánh Canh Ghẹ Ba Sạch
Quận 1   Quận Tân Bình   Quận 4   Quận Gò Vấp   Quận Bình Thạnh   Quận Phú Nhuận   Quận 10   Quận 3   Quận 11   Quận 5  

Bánh canh vịt xôi Hoàng
Quận 10   Quận 1   Quận 3   Quận 5   Quận 11  

Bánh kem Hương Việt
Quận Phú Nhuận   Quận 1   Quận 3   Quận 10  

Bánh Mì & Coffee Oanh
Quận 1   Quận 3   Quận Bình Thạnh   Quận Phú Nhuận  

Bánh Mì Bistro
Quận 1   Quận 3   Quận 2   An Phú   Quận Bình Thạnh  

Bánh Mì Bistro
Quận 4   Quận 7   Phú Mỹ Hưng  

Bánh Mì Nướng & Quay
Quận 1   Quận 3   Quận Phú Nhuận   Quận 10   Quận 4   Quận Bình Thạnh   Quận 5  

Bánh Mì Pita
Quận 1   Quận 3   Phú Mỹ Hưng   Quận 7   Quận 2   An Phú   Quận 4  

Bánh Mì Việt
Quận 3   Quận 4   Quận 1   Quận 10   Quận Bình Thạnh  

Bánh Mì Việt
Quận Phú Nhuận  

Bánh Mì Việt
Quận Bình Thạnh   Quận 4   Quận 10   Quận 3   Quận 1  

Bánh Mì Xiên Que
Quận 1   Quận 3   Quận 4   Quận Bình Thạnh   Quận Phú Nhuận  

Bánh Su Kem
Quận 1   Quận Phú Nhuận   Quận 3   Quận 5   Quận 10   Quận 11   Quận Bình Thạnh  

Bánh xèo Mười Xiềm
Quận 1   Quận 3   Quận 10   Quận 4   Quận Phú Nhuận   Quận Bình Thạnh   Quận 5   Quận 7   Quận 11   Quận Tân Bình  

Bánh xèo Mười Xiềm
Quận 1   Quận 3   Quận 10   Quận 4   Quận Phú Nhuận   Quận Bình Thạnh   Quận 5   Quận 7   Quận 11   Quận Tân Bình  

Banksy cafe
Quận 1   Quận 3   Quận 4   Quận Bình Thạnh  

Barcode
Quận 1   Quận 3   Quận Bình Thạnh  

Bary
Quận 1   Quận 3   Quận 5  

Baskin-Robbins
Quận 1   Quận Bình Thạnh  

Baskin-Robbins
Quận Tân Bình   Quận Gò Vấp  

Baskin-Robbins
Quận 3   Quận 6  

Baskin-Robbins
Quận 5  

Baskin-Robbins
Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận 4  

Baskin-Robbins
Quận 2   An Phú   Quận 9   Quận Thủ Đức  

BB Soya Pudding
Quận 1   Quận 3   Quận 5   Quận 10   Quận Phú Nhuận   Quận Bình Thạnh   Quận Tân Bình   An Phú   Quận 2   Phú Mỹ Hưng   Quận 7  

Beanie's Crepes & Waffles
Quận 1   Quận 3   Quận Bình Thạnh   Quận 2   An Phú  

Beard Papa's
Quận 3   Quận 5   Quận 1   Quận 4   Quận 2   Quận Thủ Đức   Quận Tân Phú   Quận Phú Nhuận   Quận Tân Bình   Quận 11   Quận Bình Thạnh   An Phú   Quận 7   Quận 8   Phú Mỹ Hưng  

Bellany
Quận 1   An Phú   Quận 3   Quận 4   Quận 7   Quận 9   Quận 10   Quận 11   Quận Bình Thạnh   Quận Gò Vấp   Quận Phú Nhuận   Quận Tân Bình   Quận 2  

Ben Style
Quận 5   Quận 4   Quận 3   Quận 1   Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận 10   Quận Tân Bình   Quận Phú Nhuận   Quận Bình Thạnh  

Bernie's Irish Pub
Quận 1   Quận 2   Quận 3   An Phú   Quận Bình Thạnh  

BỆT COFFEE
Quận 1  

Bfruits
Quận 1   Quận 3   Quận 10   Quận Phú Nhuận   Quận Gò Vấp   Quận Tân Bình  

Bistro Guido
Quận Bình Thạnh   Quận 1   Quận 3   Quận Phú Nhuận   An Phú   Quận 2   Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận 4   Quận 5   Quận 6   Quận 10   Quận Tân Bình   Quận 8   Quận 9   Quận 11   Quận 12   Quận Gò Vấp   Quận Tân Phú   Quận Thủ Đức   Quận Bình Tân  

Black Cat
Quận 1   Quận 2   An Phú   Quận 3   Quận 4   Quận 5   Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận Bình Thạnh   Quận Phú Nhuận  

Blanchy Street
Quận 3   Quận 1   Quận 4   Quận 2   An Phú   Quận 10   Quận Phú Nhuận   Quận Bình Thạnh   Quận 5   Quận 6   Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận Tân Bình   Quận 11   Quận Gò Vấp   Quận 12   Bình Chánh   Quận Bình Tân   Quận Thủ Đức   Quận 9  

Blu Bar & Grill
An Phú   Quận Bình Thạnh  

Bobby Brewers Coffee
Quận 1   Quận 9   Quận 3   Quận 2   Quận 7   Quận 11   Quận 4   Quận 5   Quận 10   Quận 8   An Phú   Phú Mỹ Hưng   Quận Gò Vấp   Quận Tân Bình   Quận Bình Thạnh   Quận Phú Nhuận   Quận Bình Tân  

Bollywood Indian
Phú Mỹ Hưng   Quận 7  

Bonbon Restaurant
Quận 1   Quận 3   Quận Bình Thạnh  

Bonjour Resto
Quận Tân Bình   Quận 5   An Phú   Quận 11   Quận 4   Quận Phú Nhuận   Quận 3   Quận Bình Thạnh   Quận 1  

Book Juices
Quận 1   Quận 3  

Boom Boom Burger
Quận 2   An Phú   Quận 3   Quận 5   Quận Bình Thạnh   Quận 4   Quận 1  

Buddha Bar
Quận 2   An Phú  

Bukafe
Quận 1   Quận Phú Nhuận  

Bún bò huế - Phở Hà Nội 139
Quận 5   Quận 3   Quận 1   Quận 4   Quận 10   Quận 6   Quận 8   Phú Mỹ Hưng  

Bún Bò Huế 3A3
Quận 1   Quận 4   Quận 2   Quận 3   Quận 5   An Phú   Quận 10  

Bún Bò Huế sông Hương
Quận 7   Phú Mỹ Hưng  

Bún Cá Châu Đốc Cô Út
Quận 10   Quận 1   Quận 5   Quận 3  

Bún Chả Hà Nội
Quận 1  

Bún Chả Hoa Đông
Quận 1   Quận 3   Quận 5   Quận 4   Quận Phú Nhuận  

Bún Đậu M&T
Quận 10   Quận 3   Quận Phú Nhuận  

Bún Đậu Mắm Tôm – Đậu Homemade
Quận Tân Bình   Quận Phú Nhuận   Quận Gò Vấp   Quận Bình Thạnh   Quận Tân Phú   Quận Bình Tân   Quận 3   Quận 10   Quận 11   Quận 5   Quận 6   Quận 1   Quận 7   Quận 4  

Bún Đậu Mắm Tôm Lâm Bò
Quận 1   Quận 3   Quận 4   Quận Phú Nhuận   Quận Bình Thạnh   Quận Tân Bình  

Bún đậu mắm tôm nhà Khoai
Quận Phú Nhuận   Quận 3   Quận 5   Quận 4   Quận Bình Thạnh   Quận 10   Quận 1  

Bún Hương Quê
Quận 1   Quận 3  

Bún Ngon
Quận 1   Quận Phú Nhuận   Quận Bình Thạnh   Quận Gò Vấp   Quận 3   Quận 4   Quận 2   An Phú  

Bún Thịt Nướng Vị Sài Gòn
Quận 1   Quận 3   Quận 5   Quận 10   Quận 11   Quận 4  

Burger Dude
Quận 1   Quận 3   Quận Phú Nhuận   Quận 4   Quận Tân Bình   Quận Bình Thạnh   An Phú   Quận 5   Quận 10   Quận 2  

Burger Oi
Quận 1   Quận 5   Quận 4   Quận 3   Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận Bình Thạnh   Quận 2   An Phú  

Burger Sun
Quận Phú Nhuận   Quận Tân Bình   Quận Bình Thạnh   Quận 1   Quận 2   Quận 3   Quận 10   Quận Gò Vấp   Quận 4   Quận 5   Quận 7   An Phú   Phú Mỹ Hưng   Bình Chánh   Quận Bình Tân   Quận 8   Quận 6   Quận 11   Quận 9   Quận 12   Quận Thủ Đức   Quận Tân Phú  

Burrito Revolution Express
Quận 1   Quận 2   Quận 3   An Phú   Quận 4   Quận 5   Quận 6   Quận 7   Quận 8   Quận 10   Quận Bình Thạnh   Phú Mỹ Hưng  

Buzz Ice Blended
Quận Gò Vấp   Quận 12   Quận Bình Thạnh   Quận Phú Nhuận   Quận Tân Bình   Quận Tân Phú  

CaDoVa Wine Connoisseurs
Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận 1   Quận 3  

Cafe Evita
Quận 2   An Phú  

Cafe Gody
Quận 10   Quận 1   Quận 3   Quận Tân Bình   Quận Phú Nhuận   Quận Bình Thạnh  

Cafe Ngon
Quận Tân Bình  

Café Zoom
Quận 1   Quận 3   Quận 4   Quận 5   Quận 10  

Cakewalk
Quận 1   Quận 3   Quận 4   Quận 5   Quận 10   Quận 2   Quận 7   Quận Tân Bình   Quận Phú Nhuận  

Cappuccino
Quận 3   Quận 1   Quận 5   Quận Bình Thạnh   Quận 2   An Phú  

Casa Italia
Quận 1   Quận 5   Quận 4   Quận 3   Quận 10  

Central Parc Bánh Mì
Quận 1   Quận 5   Quận 3   Quận 10   Quận 6   Quận 8   An Phú   Quận Bình Thạnh   Quận 9   Quận 4   Quận 12   Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận 2   Quận Bình Tân   Quận 11   Quận Gò Vấp   Quận Phú Nhuận   Quận Tân Bình   Quận Thủ Đức   Bình Chánh   Quận Tân Phú  

Gà Ác tiềm thuốc Bắc Chấn Hưng
An Phú   Quận 2   Quận Phú Nhuận   Quận Bình Thạnh   Quận 1  

Cháo Ngọc Bích Hà Nội
Quận Phú Nhuận   Quận Tân Bình   Quận 10  

CHARLEMAGNE KING
Quận Bình Thạnh   Quận 1   Quận 3   Quận 4   Quận 5   Quận 6   Quận 7   Quận 10   Quận Tân Bình   Quận Phú Nhuận   Quận Thủ Đức   Phú Mỹ Hưng   An Phú   Quận 11   Quận Gò Vấp   Quận Tân Phú  

Chè Fiwall Fruit
Quận 1   Quận 11   Quận 10   Quận 5   Quận 3   Quận Tân Bình   Quận Phú Nhuận   Quận Bình Thạnh  

Cheesecake Ngon
Quận 1   Quận 3   Quận 4   Quận Bình Thạnh   Quận 2   An Phú   Quận 5   Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận 10   Quận Tân Bình   Quận Phú Nhuận   Quận Gò Vấp  

Chewy Junior
Quận 1   Quận Bình Thạnh   Quận Phú Nhuận  

Chewy Junior-Trần Quang Diệu
Quận 1   Quận 3   Quận 4   Quận 5   Quận 6   Quận 7   Quận 8   Quận Tân Bình   Quận Phú Nhuận   Quận Bình Thạnh  

Chez Guido
An Phú   Quận 1   Quận 2   Quận 3   Quận Phú Nhuận   Quận Bình Thạnh   Quận Tân Bình   Quận Tân Phú   Quận Thủ Đức   Quận 4   Quận 5   Quận 9   Quận 8   Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận 6   Quận 10   Quận 11   Quận 12   Quận Bình Tân   Quận Gò Vấp  

Chi's Cafe
Quận 1   Quận 3   Quận 4   Quận 7   Quận Bình Thạnh   Phú Mỹ Hưng  

Chicco di Caffé
Quận 1  

Cơm Gà 99
Quận 1   Quận 3   Quận 5   Quận 10  

Chouxcreme
Quận 1   Quận Bình Thạnh   Quận 10   Quận 3   Quận Phú Nhuận   Quận Tân Bình  

Chuck's
Quận 1   Quận 3   Quận Phú Nhuận   Quận Bình Thạnh   Quận 4   Quận Tân Bình   Quận 10   An Phú   Quận 2   Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận 5  

Ciao Firenze
Phú Mỹ Hưng  

Ciao Vợ Đẹp
Quận 1   Quận 3   Quận 5   Quận 4   Phú Mỹ Hưng   An Phú  

Citarasa
Quận 4   Quận 3   Quận 1   Quận 2   Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận 5  

Cochinchine
Quận 1   Quận 2   An Phú   Quận 4   Quận Bình Thạnh   Quận 8   Quận 7   Quận 5   Phú Mỹ Hưng   Quận 10   Quận Gò Vấp   Quận Phú Nhuận   Bình Chánh  

Cơm Chí Phèo
Quận 1   Quận 3   Quận 4   Quận 5  

Cơm Gà Hiệp Bình
Quận 10   Quận 11   Quận 6   Quận 5   Quận Tân Bình  

Cơm Kim Huê
Quận Tân Bình   Quận 1   Quận 3   Quận 5   Quận 10   Quận Phú Nhuận   Quận Tân Phú   Quận 7   Quận Bình Thạnh   Quận Gò Vấp   Quận Bình Tân  

Cơm Tấm Ba Sơn
Phú Mỹ Hưng  

Cơm Tấm Bụi Sài Gòn
Quận 1   Quận 7   Quận 4   Phú Mỹ Hưng  

Cơm Tấm Hồng Phát
Quận 8   Quận 1   Quận 3  

Cơm Tấm Sài Gòn
Quận 1   Quận 3  

Cơm Văn Phòng 43
Phú Mỹ Hưng   Quận 1   Quận 3   Quận 4   Quận 7  

Cork and Bottle
Quận 1   Quận 2   An Phú   Quận 3   Quận 4   Quận 5   Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận 10   Quận 8   Quận 6   Quận Bình Thạnh  

Cork and Bottle
Quận 1   Quận 2   An Phú   Quận 10   Quận 3   Quận 4   Quận 5   Quận 6   Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận Phú Nhuận   Quận Bình Thạnh   Quận Tân Bình  

Cplus smoothies & juices
Quận 1   Quận 4   Quận 2   Quận Bình Thạnh   An Phú   Quận Phú Nhuận  

Cryptic Acoustic Cafe
Quận 10  

Quán Cua Đất Vàng
Quận 3   Quận 1  

Curry Leaf ( Indus Indian)
Quận 1   Quận 3   Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận 4  

Curry Shika
Quận 1   Quận 5  

Da Vinci's
Quận 1   Quận 5   Quận 4   Quận 3   Quận 7   An Phú   Quận Bình Thạnh   Phú Mỹ Hưng   Quận 2  

Đặc Sản Buôn Ma Thuột
Quận 1   Quận 3   Quận 5   Quận 6   Quận 10   Quận 11  

Đặc Sản Chính Gốc
Quận 1   Quận 3   Quận 4   Quận 5   Quận 10   Quận 11   Quận Bình Thạnh   Quận Phú Nhuận   Quận 2   An Phú   Quận Gò Vấp   Quận Tân Phú   Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận 6  

Deli Foods
Quận 2   An Phú   Quận 1   Quận 3   Quận 4   Quận 5   Quận 6   Quận 9   Quận 10   Quận Bình Thạnh   Quận Phú Nhuận  

Dessert Town
Quận 1   Quận 3   Quận Phú Nhuận   Quận Bình Thạnh   Quận 5   Quận 10   Quận 4  

Dijon's Pizza
Quận 1   Quận 3   Quận 4   Quận 5   Quận 10   Quận Phú Nhuận   Quận Bình Thạnh   Quận Gò Vấp   Quận 2  

Don Sai Gon
Quận 6   Quận Bình Thạnh   Quận Phú Nhuận   Quận Gò Vấp   Quận 2   An Phú   Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận 1   Quận 3   Quận 4   Quận 5   Quận 10   Quận Tân Bình   Quận Thủ Đức  

Doner Kebab
Quận 1   Quận 10  

Doppio
Quận 3   Quận 1  

Dragon Hot Pot
Quận 1   Quận 2   Quận 3   Quận 4   Quận 5   Quận 6   Quận 7   Quận 10   Quận Bình Thạnh   Quận Phú Nhuận   Quận Tân Bình   An Phú   Phú Mỹ Hưng  

Quán cơm Dương Bá Trạc
Quận 8   Quận 1   Quận 3  

Durio
Quận 1   Quận 3   Quận 5   Quận 10   Quận Phú Nhuận  

D’Cross
Quận 3   Quận 1  

Cà Phê EFFOC
Quận 1   Quận 4   Quận 5   Quận Phú Nhuận   Quận Bình Thạnh  

Cà Phê EFFOC
Quận 10   Quận 4   Quận 5   Quận Bình Thạnh   Quận Phú Nhuận  

Cà Phê EFFOC
Quận 3   Quận 4   Quận 5   Quận Bình Thạnh   Quận Phú Nhuận  

Trái cây eFruit
Quận 1   Quận 3   Quận 5   Quận 6   Quận 10   Quận 11   Quận Phú Nhuận   Quận Tân Bình   Quận Tân Phú  

El Burro Loco
Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Bình Chánh  

El Camino
Phú Mỹ Hưng  

El Gato Negro
Quận 1   An Phú   Quận Bình Thạnh   Quận 2   Quận 3   Quận 4   Quận 5   Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận Phú Nhuận  

Emergency Room
Quận 1   Quận 3  

Cơm Châu Âu
Quận 1   Quận 3   Quận 4   Quận 7   Quận Bình Thạnh  

Fanny
Quận 9   An Phú   Quận 2  

Fanny Vietnam
Quận 1   Quận Bình Thạnh   Quận Tân Bình   Quận Phú Nhuận   Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận 3   Quận 5   Quận 8   Quận 4   Quận 10   Quận 11   Quận Gò Vấp  

Fly Coffee
Quận 1   Quận 3  

Fly Food
Quận 1   Quận 3   Quận 5   Quận 10   Quận Phú Nhuận   Quận Tân Bình   Quận Bình Thạnh   Quận Tân Phú   Quận Gò Vấp   Quận 4   Quận 6   Quận 11   An Phú   Quận 2   Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận 8   Quận Bình Tân  

Food and Drinks to go
Quận Bình Thạnh   Quận Gò Vấp   Quận Phú Nhuận  

Food and Drinks to go
Quận 1   Quận 3   Quận 4  

Foodaholic
Quận 1   Quận 3   Quận Phú Nhuận  

Salad trái cây
Quận Phú Nhuận   Quận 10   Quận 5   Quận 3   Quận 1   Quận Tân Bình   Quận 11   Quận Bình Thạnh   Quận 4  

Fruitique
Quận 1  

Fruitstore
Quận 3   Quận Tân Bình   Quận 1   Quận Tân Phú   Quận Phú Nhuận   Quận 10   Quận 5   Quận 11   Quận Bình Thạnh   Quận 4   Quận 6   Quận 12   Quận Gò Vấp   Quận Bình Tân   Quận 2   An Phú   Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận 8   Quận 9   Quận Thủ Đức   Bình Chánh  

Gà nướng Phi Long
Quận Tân Bình   Quận Bình Thạnh   Quận 3   Quận 2   An Phú   Quận 1   Quận Phú Nhuận   Quận 5  

Ganesh
Quận 1   Quận 4   Quận Bình Thạnh   Quận 3   Quận 5   Quận 6   Quận 2   An Phú   Quận Tân Bình   Quận 10   Quận 9   Quận Bình Tân  

Ganh Hang Rong
Quận 1   Quận 3   Quận 4   Quận Phú Nhuận   Quận 5  

Geisha Cafe
Quận 7   Quận Bình Thạnh   Quận 3   Quận 1   An Phú   Phú Mỹ Hưng   Quận 2  

Genki
Quận 1   Quận 3   Quận 4   Quận Phú Nhuận   Quận 7   Phú Mỹ Hưng  

GetnGo
Quận 1   Quận 3   Quận 4   Quận Phú Nhuận   Quận 10  

Geylang Lor 9
Quận 1   Quận 3   Quận 4   Quận 5  

Gia Đình Tàu Hũ
Quận 6   Quận 11   Quận 3   Quận 1   Quận 8   Quận 10   Quận 5   Quận 4   Quận Tân Bình  

Giò heo hầm
Quận Tân Bình   Quận 1   Quận Phú Nhuận   An Phú   Quận 2   Quận 3   Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận 4   Quận 5   Quận 10   Quận 6   Quận 8  

Golden Elephant
Quận Tân Bình   Quận 5   Quận Phú Nhuận   Quận 1   Quận 3   Quận 7   Quận Bình Thạnh   Quận 2   Quận 10   Phú Mỹ Hưng   An Phú   Quận 4  

Golden Rice
Quận 1   Quận 3   Quận Bình Thạnh  

Golden Rice
Quận 10   Quận Tân Bình   Quận 11  

Goldfish
Quận 1  

GOOD EATS
Quận 1   Quận 2   An Phú   Quận Bình Thạnh  

Grace's Home Pizza-Coffee
Quận Bình Thạnh   Quận 1   Quận 3   Quận 10   Quận Phú Nhuận   Quận 2   Quận Gò Vấp  

Guanabana Smoothie Bar
Quận 1   Quận 3   Quận Bình Thạnh   Quận 2   An Phú   Quận 10  

Món ăn Nhật Bản
Quận 1   Quận Bình Thạnh   Quận Phú Nhuận   Quận 3  

Hà Nội Corner
Phú Mỹ Hưng  

Hải Sản Nàng Cua
Quận 1   Quận 3   Quận 4   Quận 5   Quận 10   Quận 11   Quận Tân Bình  

Harvest Baking
Quận Tân Bình   Quận 1   Quận Phú Nhuận   Quận 3  

HaSi Café
Quận 1  

Hello Bittet
Quận Tân Bình   Quận 1   Quận 3   Quận 4  

Hideaway Cafe
Quận 1   Quận 3   Quận 4   Quận Phú Nhuận   Quận Bình Thạnh  

Highway 4
Quận 1   Quận 3   Quận 5  

Trà Sữa Hoa Hướng Dương
Quận 1   Quận 3   Quận Bình Thạnh   Phú Mỹ Hưng   Quận 7   Quận Gò Vấp   Quận Tân Phú   Quận 10   Quận 11  

Hoa Túc
Quận 1   Quận 3   Quận 4   Quận 2   An Phú   Quận 10   Quận Phú Nhuận   Quận Bình Thạnh   Quận 5   Quận 6   Quận 7   Quận 8   Quận 11   Quận Tân Bình   Quận Gò Vấp   Quận 9   Quận 12   Bình Chánh   Quận Bình Tân   Quận Thủ Đức  

Hoàng Tâm
Phú Mỹ Hưng   Quận 1   Quận 4   Quận 5   Quận 3   Quận 8  

HoS Restaurant
Quận 5   Quận 10   Quận 4   Quận 3   Quận 1   Quận 7   Quận 8   Quận Bình Thạnh   Quận 2   An Phú   Phú Mỹ Hưng   Quận Tân Bình  

Bánh Mì Hùng Phát
Quận 1   Quận 3  

Hương Phở
Quận 1   Quận 3   Quận 5  

I Love Tofu
Quận 10  

Ice Top
Quận 1   Quận 3  

Icefruzz
Quận 1   Quận 3   Quận 5   Quận 4  

Icefruzz
Quận Tân Bình   Quận Phú Nhuận  

Ikkyu
Quận 1   Quận 3   Quận Bình Thạnh  

Imotaro
Quận 1  

Indus Indian
Quận 1   Quận 2   Quận 3   Quận 10   Quận 5   Quận Tân Bình   Quận Bình Thạnh   Quận 4   Quận Phú Nhuận   An Phú   Quận 7   Phú Mỹ Hưng  

Indus Indian
Quận 7   Phú Mỹ Hưng  

Khu Vườn Tình yêu
Quận 1  

Jaspas
Quận 1   Quận 2   An Phú   Quận 3   Quận 4   Quận 5   Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận 10   Quận Bình Thạnh   Quận Phú Nhuận  

JJ Fish & Chips
Quận 5   Quận 6   Quận 4   Quận 3   An Phú   Quận 2   Quận 1   Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận 8  

JL coffee take away
Quận 1   Quận 3   Quận 5  

Juice Gone Wild
Quận 1   Quận 3  

Juice Up
Quận 1   Quận 3   Quận 5  

K Go
Quận Bình Thạnh   Quận 1   Quận 2   An Phú   Quận 3   Quận 4  

Kebab Cafe
Quận 4   Quận 7   Quận 1   Phú Mỹ Hưng   Quận 3   Quận 5   Quận 8   An Phú   Quận 2   Quận Bình Thạnh  

Kem Mỹ
Quận 4  

Khami
Quận Phú Nhuận  

Khói Thơm
Quận 8   An Phú   Quận Bình Thạnh   Quận 5   Quận 7   Bình Chánh   Quận 11   Quận 4   Quận Phú Nhuận   Quận 10   Quận 12   Quận 2   Quận 1   Quận 9   Quận Bình Tân   Quận 3   Quận 6   Quận Gò Vấp   Quận Tân Bình   Quận Thủ Đức   Quận Củ Chi  

Kim Food Court
Quận 3   Quận 1   Phú Mỹ Hưng   Quận 5   Quận 2   An Phú   Quận 4   Quận 11  

Kima Pizza
Quận Tân Bình   Quận Tân Phú   Quận 11   Quận 6   Quận 5   Quận 1   Quận 3   Quận Bình Tân  

Kitchen Japan
Quận 1   Quận 3   Quận Bình Thạnh   Quận Phú Nhuận  

Kitchen Japan
Quận 8   Quận 7   Phú Mỹ Hưng  

Kitchen Japan
Quận 6   Quận 11   Quận Tân Phú   Quận Tân Bình   Quận 10   Quận 5  

Kleine Ecke
Quận 1   Quận 10   Quận 3  

Koh Thai
Quận 2   Quận 3   Quận 1   An Phú   Quận Bình Thạnh   Quận Phú Nhuận  

Kohii Coffee
Quận 1   Quận 3   Quận 10  

L-Lounge Restaurant Cafe
Quận 1   Quận 3   Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận 5   Quận 10   An Phú   Quận 2   Quận Phú Nhuận   Quận Bình Thạnh  

La Cantina
Quận 1   Quận 3   Quận 4   Quận 10   Quận 5   Quận Bình Thạnh   Quận 7   Phú Mỹ Hưng  

La Casa
Quận 1   Quận 3   Quận 4   Quận 5   Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận 8   Quận Tân Bình   Quận Bình Thạnh  

La Hostaria
Quận 1   Quận 3   Quận 4   Quận 2   An Phú   Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận 10   Quận Bình Thạnh   Quận Phú Nhuận  

Nhà Hàng Lá Tía Tô
Quận 1   Quận 3   Quận Phú Nhuận   Quận Bình Thạnh   Quận Gò Vấp  

Lá Việt
Quận 1   Quận 3   Quận 4   Quận 5   Quận 10   Quận Bình Thạnh   Quận Phú Nhuận   Quận 2   An Phú   Phú Mỹ Hưng   Quận 7  

Lạc Thái Restaurant
Quận 1   Quận 3   Quận 2   An Phú   Quận 4   Quận Bình Thạnh   Quận Phú Nhuận   Quận 5   Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận Tân Bình   Quận 10  

Lagi coffee
Quận 1   Quận 3   Quận 4   Quận 5  

Lamie Saigon
Quận 1   Quận 3   An Phú   Quận 2  

Làng Cua Đồng
Quận 1   Quận 3   Quận Bình Thạnh   Quận Phú Nhuận   Quận 4  

le Bouchon de Saigon
Quận 1  

Le Rendez Vous de Saigon
Quận 1   Quận 3  

Little India
Quận 1   Quận 3   Quận 4   Quận 5   Quận Bình Thạnh   Quận 2   An Phú   Quận 7   Phú Mỹ Hưng  

Lò Pizza Bờm
Quận 1   Quận 3   Quận Tân Bình   Quận 5   Quận 4   Quận 6   Quận 11   Quận 10   Quận Phú Nhuận   Quận Bình Thạnh  

Loaves and Fishes
An Phú   Quận 2  

Lolita Cakes
Quận 1   Quận 3   Quận Tân Bình   Quận Phú Nhuận   Quận 10  

Lucky Dog
Quận 1   Quận 3   Quận 4   Quận Bình Thạnh   Quận 2   An Phú   Quận 5   Quận 7   Quận 10   Quận Tân Bình   Quận Phú Nhuận   Phú Mỹ Hưng  

Luna Sushi
Quận 1   Quận 3   Quận 5   Quận 10  

M & H
Quận 1   Quận 2   An Phú   Quận 3  

M52 Bar
Quận 1   Quận 2   An Phú   Quận Bình Thạnh   Quận 3   Quận 4   Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận Tân Bình  

Mama Healthy Food
Quận 1   Quận 2   An Phú   Quận 3   Quận 4   Quận 5   Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận 10   Quận Phú Nhuận   Quận Tân Bình   Quận Bình Thạnh  

Margherita
Quận 10   Quận 1   Quận 3  

Mcsorleys Square
An Phú   Quận 2  

Mekong Merchant & MM Bistro
Quận 2   An Phú  

MEO Deli - Chè Mang Đi
Quận 3   Quận 10  

Mì Ý Double B
Quận 1   Quận 5  

Kem Ý Miggy
Quận 1   Quận 2   An Phú   Quận 3   Quận Tân Bình   Quận Phú Nhuận   Quận Bình Thạnh   Quận Gò Vấp  

Mimosa
Quận 1   Quận 3   Quận 4   Quận Bình Thạnh  

Mogambo
Quận Bình Thạnh   Quận 4   Quận 1   Quận 3   Quận 2  

Mommy’s Cake
Quận 1   Quận 3   Quận 4   Quận 5   Quận 7   Quận 10   Phú Mỹ Hưng   Quận Tân Bình   Quận Bình Thạnh  

Món Huế
Quận 1   Quận 2   An Phú   Quận 9   Quận Thủ Đức  

Món Huế
Quận 3  

Món Huế
Quận Phú Nhuận  

Món Huế
Quận 5   Quận 6   Quận 8   Bình Chánh  

Món Huế
Quận 10   Quận 11  

Món Huế
Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận 4  

Món Huế
Quận Bình Thạnh  

Món Huế
Quận Tân Bình   Quận Tân Phú   Quận Bình Tân   Quận 12  

MonPERE CAFE
Quận 1   Quận 3   Quận 4   Quận Bình Thạnh  

Monsoon
Quận 1   Quận 2   An Phú   Quận 3   Quận 7   Phú Mỹ Hưng  

Mr Ken
Quận 1   Quận 3   Quận 4   Quận 5   Quận Tân Bình   Quận Phú Nhuận   Quận Bình Thạnh   Quận 2   An Phú   Phú Mỹ Hưng  

Mr. Cake
Quận 3   Quận 1   Quận 5  

Mumtaz
Quận 1   An Phú   Quận Bình Thạnh   Quận 10   Quận 2   Quận 3   Quận 4   Quận 5   Quận 6   Quận 7   Quận 8   Quận Tân Bình   Quận Phú Nhuận   Quận 12  

Cửa Hàng Bánh Mỹ Hảo
Quận 5   Quận 10   Quận 11   Quận 3   Quận 1   Quận 6  

My Sushi
Quận 1   Quận 3   Quận 4   Quận 8   Phú Mỹ Hưng   Quận 7  

N2 Heaven
Quận 1   Quận 3   Quận 4  

Napoli's Pizza
Quận 9   Quận Thủ Đức  

Natu House
Quận 3   Quận Tân Phú   Quận Tân Bình  

NCook
Quận 3   Quận 10   Quận 1   Quận 5   Quận 11   Quận Tân Bình   Quận Phú Nhuận   Quận Bình Thạnh   Quận 4   Quận 6   Quận Tân Phú   Quận Gò Vấp   Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận 8  

Nem Nướng Gánh
Quận 1   Quận Bình Thạnh   Quận Phú Nhuận   Quận 3  

New Days Japanese Matcha & Coffee
Quận 1   Quận 3   Quận 4   Quận 5   Quận Phú Nhuận   Quận Gò Vấp   Quận Bình Thạnh  

Quán ăn vặt
Quận 1   Quận 3   Quận Bình Thạnh  

New York Steak House
Quận 1   Quận 3   Quận 2   Quận 4   Quận Bình Thạnh   An Phú  

Ngõ 8
Quận 1   Quận Phú Nhuận   Quận 2   An Phú   Quận Bình Thạnh   Quận Gò Vấp   Quận Tân Bình   Quận 3   Quận 4  

Quán ăn sân vườn Ngọc Lan
Quận Gò Vấp   Quận 1   Quận 3   An Phú   Phú Mỹ Hưng   Quận 5   Quận 8   Quận 4   Quận 11   Quận 12   Quận 10  

Ngon Như Bún
Quận 1   Quận 3   Quận Phú Nhuận   Quận Bình Thạnh   Quận 4   Quận 10   Quận 5   Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận Gò Vấp   Quận Tân Bình  

Nguyễn Long Burger
Quận 9   An Phú   Quận Thủ Đức   Quận Bình Thạnh  

Nhà Tôi
Quận 1  

Nhà Tôi
Quận 3  

Nirvana
An Phú   Quận 2  

Nut Coffe
Quận 1  

Bột ngũ cốc dinh dưỡng
Quận 3   Quận 1   Quận Phú Nhuận   Quận 10   Quận Tân Bình  

O'Brien's Factory
Quận 1   Quận 3   Quận Bình Thạnh  

Ốc Cam
Quận Phú Nhuận   Quận 1   Quận 3   Quận Bình Thạnh   Quận Gò Vấp  

Ốc Ơi
Quận 1   Quận 3   Quận 4   Quận 5   Quận 10   Quận Bình Thạnh   Quận Phú Nhuận   Quận Tân Bình   Quận Gò Vấp  

Ốc Xinh
Quận 1   Quận 4   Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận 8   Quận 3   Quận 5   Quận 10  

Olala
Quận 11   Quận Tân Phú   Quận 10   Quận 3   Quận Tân Bình  

Paradise Coffee Take Away
Quận 5   Quận 10  

Pasha
Quận 1   Quận 2   An Phú   Quận 3   Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận 4   Quận Bình Thạnh   Quận Phú Nhuận  

Pasta Box
Quận 1   Quận 3   Quận Bình Thạnh   Quận Phú Nhuận  

Pasteles De Saigon
Quận 3   Quận 1   Quận Bình Thạnh   Quận 5  

Peaches
Quận 1   Quận 4   Quận 7   Phú Mỹ Hưng  

Pendolasco
Quận 1   Quận 3   Quận 4   Quận 5   Quận 7   Quận Phú Nhuận  

Pendolasco
Quận 2   An Phú  

Pensee
Quận Phú Nhuận   Quận 3   Quận 1   Quận Bình Thạnh  

Pepperonis
Quận Bình Thạnh   Quận 4   Quận 10   Quận 3   Quận 1   Quận 5   Quận 8  

Phat Phuc
Quận 2   Quận 3   An Phú  

Phở 17
Quận 1   Quận 10   Quận 3   Quận 2   An Phú   Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận 5   Quận Bình Thạnh  

Phở 217
Quận 1   Quận 3   Quận 5  

Pho 24 Thao Dien
Quận 2  

Phở Hiếu
Quận 1   Quận 3   Quận 4   Quận 5   Quận 10  

Phở Tứ
Quận 1   Quận 3   Quận 5   Quận 4   Quận 6   Quận Tân Bình   Quận 11  

Pizza - Trà sữa Refresh
Quận 1   Quận Tân Bình   Quận Bình Thạnh   Quận Phú Nhuận   Quận 3  

Pizza King
Quận 1   Quận 3   Quận 10   Quận 4   Quận 11  

Pizza Ore - B
Quận Phú Nhuận   Quận 3   Quận 1   Quận Bình Thạnh  

Pizza Rex
Quận 1   Quận 5   Quận 3  

Pizza Roma
Quận 1   Quận 3   Quận 4   Quận 6   Quận 7   Phú Mỹ Hưng  

Pizza Roni
Quận 7   Phú Mỹ Hưng  

Pomodoro
Quận 1   Quận 3   Quận 4   Quận 5   Quận 7   Quận 10   Phú Mỹ Hưng   Quận Phú Nhuận   Quận Bình Thạnh   Quận 2   An Phú  

Porevol
Quận 1  

Poseidon
Quận Tân Bình   Quận 10   Quận 3   Quận Phú Nhuận   Quận 1  

Prem Bistro & Café
An Phú   Quận 1   Quận 3   Quận 2   Quận 4   Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận Phú Nhuận   Quận Bình Thạnh  

Propaganda
Quận 1   Quận 3   Quận 4   An Phú   Quận 2   Quận 10   Quận Bình Thạnh   Quận Phú Nhuận   Quận 5   Quận 6   Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận 11   Quận Tân Bình   Quận Gò Vấp  

Punjabi
Quận 1   Quận 4   Quận 3   Quận 2   Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận 5   Quận Bình Thạnh  

Puppy & Cesar
Quận Bình Thạnh   Quận 1   Quận 2   An Phú   Quận 3   Quận Phú Nhuận  

Quan Bui
Quận 1   Quận 3   Quận 4   Quận 2   Quận 10   Quận Bình Thạnh   An Phú   Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận 5   Quận Phú Nhuận  

Quán Bụi - Western Style
Quận 1   Quận Phú Nhuận   Quận 4   Quận 3   Quận 2   Quận 7   Quận Bình Thạnh   An Phú   Quận 10   Quận 5   Phú Mỹ Hưng  

Quán Cơm Món Việt
Quận 1   Quận 3  

Quán Nam Giao
Quận 8   Quận 6   Quận 3   Quận 2   Quận 1   Quận 10   Quận 4   Phú Mỹ Hưng   Quận 5   Quận 7   Quận Tân Bình   Quận Phú Nhuận   Quận Bình Thạnh  

Quán Ốc Cà Mau
Quận 1  

Quán ăn dinh dưỡng Quỳnh Anh
Quận Tân Bình   Quận Tân Phú   Quận 1   Quận 3   Quận 10   Quận Phú Nhuận   Quận 11   Quận Gò Vấp  

Quỳnh Mai
Quận 1   Quận 3  

Rain Coffee
Quận Tân Bình   Quận 1   Quận 3   Quận 4  

Red Tomato
Quận 4   Quận 7   Phú Mỹ Hưng  

Tiệm Cơm 267
Quận Tân Bình  

ROU Vegetarian
Quận 1   Quận 3   Quận 4   Phú Mỹ Hưng   Quận 2   An Phú  

Sahraan
Quận 1  

Sammy
Quận Tân Bình   Quận Phú Nhuận   Quận 1   Quận 3  

Sandwich Chía Núi
Quận 1   Quận 3   Quận 5   Quận 6   Quận 8   Quận 10   Quận 11  

Sarpino's Thao Dien
Quận 2   An Phú   Quận Thủ Đức  

Sarpino's The Manor
Quận 1   Quận Bình Thạnh  

Sava The Gourmet
Phú Mỹ Hưng   Quận 1   An Phú   Quận 2   Quận 7  

Scoozi Pizza
Quận 1   Quận 3   Quận 2   Quận Bình Thạnh   Quận Tân Bình   Quận Thủ Đức   Quận 4   Quận Phú Nhuận   Quận 7   Phú Mỹ Hưng   An Phú   Quận 9   Quận 5   Quận 10   Quận 6   Quận 8   Quận 11   Quận Gò Vấp   Quận 12  

Sencafe
Quận 1   Quận 3   Quận Phú Nhuận   Quận Tân Bình   Quận Bình Thạnh  

SencafeXpress
Quận 1   Quận 3   Quận Phú Nhuận   Quận Tân Bình   Quận Bình Thạnh  

Seoul Deli & Shop - Phú Mỹ Hưng
Quận 7   Phú Mỹ Hưng  

Shalom Coffee & Cocoa
Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận 3   Quận 1   An Phú   Quận 4   Quận 2  

Shojo
Quận 1   Quận 3   Quận 10   Quận 4   Quận 5   Quận Bình Thạnh  

Siam Thai
Quận 1   Quận 2   An Phú   Quận 4   Quận 3   Quận 5   Quận 6   Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận 8   Quận 10   Quận 11   Quận Bình Thạnh   Quận Gò Vấp   Quận Tân Bình   Quận Phú Nhuận   Quận Tân Phú  

Sinh Tố Ngầu
Quận 1   Quận 3   Quận 4   Quận 5   Quận 10   Quận Phú Nhuận   Quận 7   Phú Mỹ Hưng  

Skewers
Quận 3   Quận 1   An Phú   Quận 2   Quận 4   Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận Bình Thạnh   Quận Phú Nhuận  

Soup Sino
Quận 1   Quận 3   Quận Phú Nhuận   Quận Tân Bình  

Soya Tofu
Quận 1   Quận 3   Quận 5   Quận 7   Quận 10   Phú Mỹ Hưng   Quận 8  

Sozo
Quận 1   Quận 3   Quận 4   Quận 5   Quận 10   Quận Bình Thạnh   Quận 2   An Phú   Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận 8   Quận 11   Quận Tân Bình  

Spice
Quận 1   Quận 3   Phú Mỹ Hưng   Quận Bình Thạnh   Quận 5   Quận 4   Quận Phú Nhuận   Quận 6  

Spice India
Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận 4   Bình Chánh   Quận 8  

Spotted Cow
Quận 1   Quận 3   Quận 4   Quận 5   Quận 8   Quận 10   Quận Bình Thạnh   Quận Phú Nhuận  

Star Kitchen
Quận 1   Quận 3   Quận 4   Quận 5   Quận 10   Quận 2   An Phú   Quận 6   Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận 11   Quận Bình Thạnh   Quận Phú Nhuận   Quận Tân Bình  

Start Up Coffee
Quận 1   Quận Bình Thạnh  

Start Up Coffee
Quận Bình Thạnh  

Start Up Coffee
Quận 1  

Start Up Coffee
Quận 5  

Start Up Coffee
Quận Bình Thạnh  

Start Up Coffee
Quận Tân Bình  

Stella Cafe
Quận 1   Quận 3   Quận 4   Quận 5   Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận 10   Quận 11   Quận Tân Bình   Quận Bình Thạnh  

Sữa Dừa 8 Tin
Quận 1   Quận 3   Quận Phú Nhuận   Quận Bình Thạnh  

Subway
Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận 4  

Subway
Quận 2   An Phú   Quận 1   Quận 3  

Sunshine Coffee
Quận 1   Quận 3   Quận Phú Nhuận   Quận Bình Thạnh  

Sushi & Cafe Mập Ơi
Quận 1   Quận 3   Quận 5   Quận 10   Quận 4  

Sushi Box
Quận 1   Quận 3   Quận 4   Quận 5  

Sushi Dining AOI
Quận Phú Nhuận   Quận 5   Quận 2   Quận 10   Quận 1   Quận 7   An Phú   Quận 3   Quận 4   Phú Mỹ Hưng   Quận Bình Thạnh  

Sushi King
Quận 1   Quận 3   Quận 2   An Phú   Quận 4   Quận 5   Quận 10   Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận Bình Thạnh  

Bánh Sweetie
Quận 1   Quận 3   Quận Bình Thạnh   Quận Phú Nhuận   Quận 6  

Sydney Restaurant
Quận 1   Quận 3  

T.A.B Corner
Quận 1   Quận 3   Quận 4  

Taco Bich
Quận Phú Nhuận   Quận 1   Quận Bình Thạnh   Quận 3   Quận 5   Quận 4   Quận 2   Phú Mỹ Hưng   Quận Tân Bình   Quận 10   An Phú   Quận 7  

Taco Leo
Quận 1   Quận 3   Quận 5  

Taj Mahal
Quận 1   Quận 3   Quận 5   Quận Tân Bình   Quận 2   Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận 10   Quận 4   Quận Phú Nhuận   An Phú   Quận 6   Quận 12   Quận Bình Thạnh   Quận Bình Tân  

Takoboru
Quận 10   Quận 7   Quận 5   Quận 4   Phú Mỹ Hưng   Quận 3   Quận 1   Quận Tân Bình   Quận Bình Thạnh  

Takoff
Quận 3   Quận 1   Quận 5   Quận 10  

Takoika
Phú Mỹ Hưng   Quận 7  

TakoOh!
Quận 3  

Trà sữa Tám Quá Đi
Quận Phú Nhuận   Quận Bình Thạnh   Quận 3   Quận 1  

Tandoor Restaurant
Quận 1   Quận 2   An Phú   Quận 3   Quận 4   Quận 5   Quận 7   Quận 8   Quận 10   Quận Phú Nhuận   Quận Bình Thạnh   Quận Tân Bình   Phú Mỹ Hưng  

Tango Juice
Quận 1   Quận 3   Quận 4   Quận Bình Thạnh   Quận 2   An Phú   Quận 5   Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận Phú Nhuận   Quận 10   Quận Tân Bình  

Trà Sữa Trân Châu Tea One
Quận 1   Quận 3   Quận 4   Quận 5  

Trà Sữa Trân Châu Tea One
Quận Phú Nhuận   Quận Bình Thạnh   Quận Tân Bình  

Thai Express
Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận 4   Quận 1  

Thai House
Quận Tân Bình   Quận Phú Nhuận  

Thai Taste
Quận 10   Quận 1   Quận 3   Quận Tân Bình  

Thằng Bờm Quán
Quận 11   Quận 7   Quận Bình Thạnh   Quận 6   Quận 5   Quận 4   Quận 3   Quận 2   Quận 10   Quận 8   Quận 1   Quận Phú Nhuận  

Thằng Mập Beer Garden
Quận 1   Quận 3   Quận 4   Quận Bình Thạnh   Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận 5   An Phú  

The Burger Corner
An Phú   Quận 9   Quận 7   Quận 5   Quận Tân Bình   Quận Phú Nhuận   Quận Gò Vấp   Quận 8   Quận 2   Quận 1   Quận 6   Phú Mỹ Hưng   Quận 4   Quận Bình Thạnh   Quận 3   Quận 11  

The Burrito Revolution
Quận 9   Phú Mỹ Hưng   Quận 6   Quận 2   Quận 4   Quận 7   An Phú   Quận Bình Thạnh   Quận Phú Nhuận   Quận 1   Quận 3   Quận 5   Quận 10  

The Cajun Cua
Quận 1   Quận 3   Quận 4   Quận 5   Quận 10   Quận Bình Thạnh  

The Daun
Quận 3   Quận 1   Quận 10   Quận Bình Thạnh  

The Elbow Room
Quận 1   Quận 3   Quận 4   Quận Bình Thạnh   Phú Mỹ Hưng   Quận 2   Quận 7   Quận Phú Nhuận  

The Greenhouse
Phú Mỹ Hưng   Quận 7  

The Greenhouse
Quận 2   An Phú   Quận Bình Thạnh  

The Hungry Pig
Quận 1   Quận 3   Quận 5  

The Loop
Quận 2   An Phú  

The Shibuya Wagon
Quận 1   Quận 3   Quận Bình Thạnh   Quận 4  

The Snap Cafe
An Phú  

The Street
Quận 1   Quận 3  

Time Out Crepes n Coffee
Quận 1   Quận 3   Quận Bình Thạnh   Quận 2  

Timedoor Bistro
Quận 1   Quận 3   Quận 4   Quận 5  

Tiny world
Quận 1   Quận 3   Quận 4   Phú Mỹ Hưng  

TnT BBQ
An Phú   Quận 1   Quận 2   Quận 3   Quận 4   Quận 5   Phú Mỹ Hưng   Quận 7   Quận 10   Quận Bình Thạnh  

Tàu hủ HAT
Quận Thủ Đức   Quận 9  

Tokyo Deli
Quận 1   Quận 4   Quận Bình Thạnh  

Tokyo Deli
Quận 3  

Tokyo Deli
Quận 7   Phú Mỹ Hưng  

Trà Sữa Big Heart
Quận 1   Quận 4  

Trà Sữa Big Heart
Quận 10   Quận 3   Quận 5  

Trà sữa BoBapop
Quận 1   Quận 3   Quận 4   Quận 5   Quận 6   Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận 8   Quận 10   Quận 11   Quận Tân Bình   Quận Phú Nhuận   Quận Gò Vấp   Quận Bình Thạnh  

Trà Sữa Bubbly
Phú Mỹ Hưng  

Trà Sữa Yummy
Quận 1   Quận 3   Quận 5   Quận 8  

Truly Kafe & Kebab
Quận Phú Nhuận   Quận 1   Quận 3  

Trust Coffee
Quận Tân Bình   Quận Phú Nhuận   Quận 10   Quận 3   Quận Gò Vấp   Quận 11  

Umai
Quận 1   Quận 3  

Urban Station
Quận Phú Nhuận  

Urban Station
Quận 1   Quận Bình Thạnh  

Urban Station
Quận Tân Bình  

Utopia Cafe
Quận 3   Quận 1   Quận 5   Quận Bình Thạnh   Quận Phú Nhuận  

Vesper
Quận 3   Quận 4   Quận Bình Thạnh   Quận 1  

Viễn Đông Quán
Quận 5   Quận 1   Quận 3  

Vincorp
Quận 1   Quận 2   Quận 3   Quận 4   Quận 5   Quận 7   Quận Bình Thạnh   Phú Mỹ Hưng  

Vino
Quận 1   Quận 2   An Phú   Quận 3   Quận 4   Quận Bình Thạnh   Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận 11   Quận Phú Nhuận   Quận 10   Quận 5  

Vins Descombe
Quận Bình Thạnh   Phú Mỹ Hưng   Quận 2   Quận 3   Quận 1   Quận Phú Nhuận   An Phú  

Vitaminee
Quận 1   Quận 3   Quận 4   Quận 5   Quận 8  

Vittorio
Quận 3   Quận 1   Quận 5   Quận 10   Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận 2   An Phú  

VN.HALAL
Quận Bình Thạnh   Phú Mỹ Hưng   Quận 7   Quận 4   Quận 5   Quận 3   Quận 10   Quận 1  

Vuông Tròn Fruit
Quận Tân Bình   Quận Phú Nhuận   Quận Gò Vấp   Quận Tân Phú  

Wander Cafe
Quận Bình Thạnh   Quận 1   Quận 3  

Warda
Quận 1   Quận 3   Quận 4   Quận Bình Thạnh   Quận Phú Nhuận   Phú Mỹ Hưng   Quận 7   Quận 2   An Phú  

Warung 1 Malaysia
Quận 1   Quận 4   Quận 3   Quận 7   Phú Mỹ Hưng  

Wata Fresh
Quận 1   Quận 3   Quận 5   Quận 6   Quận 10   Quận Bình Thạnh   Quận Tân Phú   Quận Phú Nhuận   Quận Tân Bình   Quận Gò Vấp   Quận 7   Quận 4  

Wine World
Quận 3   Quận 1   Quận 2   An Phú   Quận Bình Thạnh   Quận Phú Nhuận   Quận Tân Bình   Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận 4  

Wings
Quận 1   Quận 3   Quận 5   Quận 4   Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận 10   An Phú   Quận Bình Thạnh   Quận Phú Nhuận  

Wini Lounge
Quận 1   Quận 3   Quận 4  

Wok n Roll
Quận 5   Quận 1   Quận 3   Quận 6   Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận 4   Quận 2   An Phú   Quận Bình Thạnh   Quận Phú Nhuận   Quận 10   Quận 8   Quận 11   Bình Chánh  

Wonder Buns
Quận 3   Quận 5   Quận 1  

Xanh Cafe
Quận 1   Quận 3   Quận 4   Quận 5   Quận 10  

Xiên Nướng Mr & Mrs Ong
Quận Bình Thạnh  

Xôi Chè Cúc Thị
Quận Gò Vấp   Quận 1   Quận 3   An Phú   Quận 2   Quận 4   Quận 5   Quận 6   Quận 7   Phú Mỹ Hưng   Quận Bình Thạnh   Quận Phú Nhuận   Quận Tân Bình  

Y.ki Coffee
Quận 1   Quận 3  

Yamada
Quận 1   Quận 3   Quận 4   Quận 10  

Yummy
An Phú   Quận 1   Quận 2   Quận 4   Quận Bình Thạnh  

Zaiqa
Quận 4   Quận 8   Phú Mỹ Hưng   Quận 7   An Phú   Quận 1   Quận 3   Quận 2   Quận Phú Nhuận   Quận Tân Bình  

Zeus
Quận 1   Quận 3   Quận 4   Quận 7   Phú Mỹ Hưng   An Phú   Quận Bình Thạnh   Quận 2  

Zheng Jia xing
Quận 1   Quận 3   Quận 10   Quận 8   Quận 4   Quận 5   Quận 6   Quận 7   Phú Mỹ Hưng  

Zio Bello
Quận 7   Phú Mỹ Hưng  

Zio Bello
Quận 1  

Zipang Shop
Quận 1  
footer