Đăng nhập

close
Địa chỉ email:
Mật khẩu:
please wait
Chưa đăng ký? Bạn sẽ được tự động đăng ký khi đặt hàng lần đầu tiên

Đặt hàng

ngay

  
           

Khu vực

Bạn hiện đang ở đâu? Xem những nhà hàng sẽ giao hàng tới khu vực của bạn
1
2

Food delivery Ho Chi Minh City

Vietnammm.com is the best place for food delivery in Ho Chi Minh City. At vietnamm.com you can select many delivery restaurants in Ho Chi Minh City. Vietnammm.com has a great selection of cuisines from around the world. To order food delivery there are few simple steps. You select in which district you live and what kind of food you want to eat. After the district and food selection you will be presented with a list of restaurants delivering to your area. Click on a restaurant and add menu items to your order. When you have all the delivery food you want click on checkout. Fill in your details and click approve and your food will be delivered to your house or office by the restaurant as soon as possible.
lp footer

Vietnammm với 3 bước

3 steps
Theo chúng tôi:   
Tweet
Khu vực

1. Khu vực

Chọn địa điểm để biết những nhà hàng sẽ giao hàng tới chỗ bạn
Nhà hàng

2. Nhà hàng

Chọn nhà hàng sẽ giao hàng tới khu vực của bạn và xem thực đơn
Đặt thức ăn

3. Đặt thức ăn

Chọn món ăn từ thực đơn và đặt hàng