Order takeaway in
District 1, Ho Chi Minh City

Find restaurants in your area
Return to list

Jaspas

(260)
American, Burgers, Italian & Pizza
Closed
FREE
Min. 200.000 ₫
Quận 1

Golden Elephant

(488)
Thai
Closed
FREE
Min. 200.000 ₫
Quận 1

Zipang Shop

(54)
Rice, Japanese/Sushi
Closed
FREE
Min. 100.000 ₫
Bình Thạnh

Skewers

(188)
Salads, BBQ, Italian & Pizza
Closed
FREE
Min. 150.000 ₫
Quận 1

The Elbow Room

(648)
American, Burgers, Italian & Pizza
Closed
FREE
Min. 150.000 ₫
Quận 1

Fanny

(70)
Ice cream
Closed
FREE
Min. 300.000 ₫
Quận 1

TnT BBQ

(961)
American, BBQ
Closed
20.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Quận 1

Ben Style

(1137)
Sandwiches, European
Closed
25.000 ₫
Min. 150.000 ₫
Quận 1

Y.ki Coffee

Office lunch
Closed
FREE
Min. 150.000 ₫
Quận 3

MealDeli

(713)
Sandwiches, American, Burgers
Closed
30.000 ₫
Quận 1

Stella Cafe

(179)
Sandwiches, Burgers, Italian & Pizza
Closed
20.000 ₫
Min. 150.000 ₫
Quận 1

Chez Guido

(1613)
European, Other Asian, Italian & Pizza
Closed
15.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Bình Thạnh

Pasha

(127)
Halal, Middle Eastern, Turkish
Closed
15.000 ₫
Min. 200.000 ₫
Quận 1

Chi's Cafe

(400)
Sandwiches, Burgers, Italian & Pizza
Closed
FREE
Min. 100.000 ₫
Quận 1

Wok n Roll

(1120)
Chinese, Other Asian
Closed
30.000 ₫
Min. 99.000 ₫
Bình Thạnh

Quán Bụi

(587)
Rice, Northern/Middle Cuisine, Noodle soups
Closed
30.000 ₫
Min. 200.000 ₫
Quận 1

Vittorio

(522)
Sandwiches, European, Italian & Pizza
Closed
FREE
Min. 100.000 ₫
Quận 4

Carpaccio

(183)
Italian & Pizza
Closed
FREE
Quận 1

Pendolasco

(2520)
Sandwiches, Salads, Italian & Pizza
Closed
30.000 ₫
Min. 200.000 ₫
Quận 2

Baba's Kitchen

(3089)
Indian
Closed
FREE
Min. 200.000 ₫
Quận 1

Jake's BBQ

(62)
American, Burgers, BBQ
Closed
FREE
Min. 150.000 ₫
Quận 1

Pizza Guido

(206)
European, Other Asian, Italian & Pizza
Closed
15.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Bình Thạnh

Harvest Baking Bakery

(37)
Cake, Desserts
Closed
FREE
Min. 100.000 ₫
Thủ Đức

Phát Phúc

(329)
Office lunch, Rice, Smoothies & Fruit Juice
Closed
20.000 ₫
Min. 200.000 ₫
Quận 2

Sushi Dining AOI

(29)
Japanese/Sushi
Closed
39.000 ₫
Min. 200.000 ₫
Quận 3

Red Tomato

(701)
American, Burgers, Italian & Pizza
Closed
10.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Quận 7

Chewy Junior Trần Quang Diệu

(38)
Cake
Closed
20.000 ₫
Quận 3

Blu Bar & Grill

(63)
Sandwiches, Burgers, Italian & Pizza
Closed
20.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Quận 2

Centro Pizza (Former Scoozi)

(395)
Salads, Smoothies & Fruit Juice, Italian & Pizza
Closed
FREE
Min. 100.000 ₫
Quận 1

Vincorp

(6)
Other drinks
Closed
FREE
Min. 500.000 ₫
Quận 1

Warda

(107)
Middle Eastern, Turkish
Closed
20.000 ₫
Min. 200.000 ₫
Quận 1

Làng Cua Đồng - Cua Dong Village

(15)
Rice, Snails/Seafood, Noodle soups
Closed
FREE
Min. 100.000 ₫
Quận 1

My Sushi

(344)
Japanese/Sushi
Closed
30.000 ₫
Min. 110.000 ₫
Quận 7

Au Parc

(850)
Sandwiches, Middle Eastern, Salads
Closed
FREE
Min. 150.000 ₫
Quận 1

Lacasa Restaurant

(25)
Mexican, American, European
Closed
30.000 ₫
Min. 150.000 ₫
Quận 1

Agnes Cafe

(259)
Sandwiches, Salads, Burgers
Closed
35.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Bình Thạnh

Hoa Túc

(52)
Rice, Soups, Noodle soups
Closed
FREE
Min. 155.000 ₫
Quận 1

Central Parc Bánh Mì

(206)
Sandwiches, Banh Mi & Sticky Rice
Closed
FREE
Min. 100.000 ₫
Quận 1

Rico Taco

(874)
Mexican
Closed
FREE
Min. 99.000 ₫
Quận 1

The Cajun Cua

(20)
Rice, Other Vietnamese, Snails/Seafood
Closed
FREE
Min. 350.000 ₫
Quận 1

Món Ăn Dinh Dưỡng

Other, Chinese, Other Vietnamese
Closed
FREE
Min. 300.000 ₫
bình tân

Anstella Test Restaurant

(16)
Italian & Pizza
Closed
FREE
Min. 10.000 ₫
District 1

Goldfish

(8)
Rice, European, Other Vietnamese
Closed
FREE
Min. 200.000 ₫
Quận 1

Cà ri Ấn Ashoka

(59)
Middle Eastern, Indian
Closed
20.000 ₫
Min. 200.000 ₫
Quận 1

Alo Giao Cơm

Office lunch, Rice
Closed
FREE
Min. 175.000 ₫
Phú Nhuận

Mr. Cake

(10)
Cake, Desserts
Closed
33.000 ₫
Min. 140.000 ₫
Quận 5

Bún Chả Hà Nội

Northern/Middle Cuisine, Noodle soups
Closed
25.000 ₫
Min. 155.000 ₫
Quận 1

Tandoor Restaurant

(317)
Middle Eastern, Indian
Closed
FREE
Min. 150.000 ₫
Quận 1

Quán Cơm Món Việt

Office lunch, Rice
Closed
FREE
Min. 200.000 ₫
Quận 1

Bamboo Sushi

(37)
Rice, Japanese/Sushi
Closed
FREE
Min. 60.000 ₫
Phú Nhuận

Cork & Bottle

(17)
Other drinks
Closed
FREE
Quận 1

Grace's Home Pizza Café

(176)
American, American pizza, Other
Closed
30.000 ₫
Min. 150.000 ₫
Quận Bình

Bary

Snacks, Northern/Middle Cuisine
Closed
20.000 ₫
Min. 200.000 ₫
Quận 5

Al Fresco's Pizza Pasta Ribs Steak

(173)
Mexican, BBQ, Italian & Pizza
Closed
FREE
Min. 150.000 ₫
Quận 1

Cheesecake Ngon

(67)
Cake
Closed
20.000 ₫
Min. 200.000 ₫
Quận 2

Bún Thịt Nướng Vị Sài Gòn

(83)
Noodle soups
Closed
20.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Quận 1

Món Huế

(277)
Rice, Northern/Middle Cuisine, Noodle soups
Closed
FREE
Min. 50.000 ₫
Quận 1

Ganesh

(586)
Indian
Closed
FREE
Min. 150.000 ₫
Quận 1

Pasta Box

(556)
Sandwiches, Italian & Pizza
Closed
FREE
Min. 70.000 ₫
Quận 1

Prem Bistro & Cafe

(409)
Vegetarian
Closed
15.000 ₫
Min. 150.000 ₫
Quận 3

TacoLeo

(316)
Mexican
Closed
20.000 ₫
Min. 160.000 ₫
Quận 1

Propaganda

(331)
Noodle soups, Banh Mi & Sticky Rice , Broken Rice
Closed
FREE
Min. 200.000 ₫
Quận 1

Mr Singh

(260)
Middle Eastern, Indian
Closed
40.000 ₫
Min. 250.000 ₫
Quận 2

Mia Fruit

Other, American, Other Vietnamese
Closed
FREE
Min. 500.000 ₫
Quận 1

SnowBites

(3)
Desserts, Other drinks
Closed
FREE
Min. 150.000 ₫
Bình Thạnh

Gotcha Burger Falafel Kebab Taco

(210)
Sandwiches, Turkish, Burgers
25.000 ₫
est. 45min
Min. 30.000 ₫
Quận 1

Oh-la Deli Korean Eatery

(17)
Office lunch, Rice, Korean
Closed
65.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Gò Vấp

Spice India Bui Vien

(136)
Middle Eastern, Indian
Closed
FREE
Min. 100.000 ₫
Quận 1

Ngọc Huệ

(14)
Office lunch, Rice, Other Asian
Closed
FREE
Min. 100.000 ₫
Quận 1

Good Eats Healthy Kitchen

(56)
American, European
Closed
30.000 ₫
Min. 150.000 ₫
Quận 3

TukTuk Thai Bistro

(186)
Thai
Closed
FREE
Min. 155.000 ₫
Quận 3

Saigon Indian

(43)
Middle Eastern, Indian
Closed
25.000 ₫
Min. 150.000 ₫
Quận 1

Thanh Ky Food

Other Vietnamese, Northern/Middle Cuisine
Closed
FREE
Min. 200.000 ₫
Tân Bình

The Crab Shack

Snails/Seafood
Closed
50.000 ₫
Min. 500.000 ₫
Quận 3

Oya Gyros

(129)
Burgers, Smoothies & Fruit Juice, Italian & Pizza
Closed
FREE
Min. 200.000 ₫
Tân Bình

Cháo Ếch Cay Cay

(43)
Other Asian
Closed
FREE
Min. 100.000 ₫
Phú Nhuận

Chilli

Other, BBQ
Closed
10.000 ₫
Min. 200.000 ₫
Quận 4

Soup Bong

(12)
Soups
Closed
FREE
Min. 60.000 ₫
Quận 1

Hội Quảng - Ẩm Thực Đà Nẵng

Other Vietnamese, Noodles, Other drinks
Closed
FREE
Min. 50.000 ₫
Phú Nhuận

Trái Cây Tô - Ngon Ta

Desserts, Smoothies & Fruit Juice
Closed
20.000 ₫
Min. 150.000 ₫
Quận 4

Luna Sushi

(775)
Office lunch, Japanese/Sushi, Salads
Closed
20.000 ₫
Quận 1

Miya Sushi & BBQ

(31)
Rice, Japanese/Sushi
Closed
FREE
Min. 100.000 ₫
Quận 1

Street Sushi

(35)
Japanese/Sushi
Closed
FREE
Min. 200.000 ₫
Quận 7

La Fiesta

(894)
Mexican
Closed
30.000 ₫
Min. 150.000 ₫
Quận 1

Pizza Italian Togo

(5)
Desserts, Italian & Pizza
Closed
30.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Bình Thạnh

Ba Lê Bakery

(3)
Cake, Desserts, Banh Mi & Sticky Rice
Closed
30.000 ₫
Min. 150.000 ₫
Bình Thạnh

Moto Cafe

(22)
Café
Closed
FREE
Bình Thạnh

NN Store

(211)
Other Vietnamese, Banh Mi & Sticky Rice , Smoothies & Fruit Juice
Closed
FREE
Min. 50.000 ₫
Bình Thạnh

Cơm Gà Bà Luận Tam Kỳ

Rice, Northern/Middle Cuisine
Closed
20.000 ₫
Min. 200.000 ₫
Quận 1

Cơm Gà Bà Luận Tam Kỳ

Other, Rice, Northern/Middle Cuisine
Closed
20.000 ₫
Min. 200.000 ₫
Quận 1

Ăn Đêm SG

(21)
Korean, Chinese
Closed
25.000 ₫
Min. 80.000 ₫
Bình Thạnh

Con Bò Mập Burger

(694)
Sandwiches, American, Burgers
Closed
FREE
Min. 100.000 ₫
Quận 1

Quán Ăn Lan Hồng

Noodle soups
Closed
FREE
Min. 200.000 ₫
Quận 1

Choc - Chocolate Cafeteria

Café, Smoothies & Fruit Juice
Closed
FREE
Min. 100.000 ₫
Quận 1

Trà Sữa GiGi

Café
Closed
20.000 ₫
Min. 130.000 ₫
Quận 8

Coriander Ngò Rí

(23)
Thai, Snails/Seafood, Noodle soups
Closed
20.000 ₫
Min. 200.000 ₫
Quận 1

Namaste India

(64)
Middle Eastern, Indian
Closed
FREE
Min. 150.000 ₫
Quận 1

Warehouse Chain

Snacks, Other drinks, Café
Closed
FREE
Min. 50.000 ₫
Bình Thạnh

Selfie Coffee & Photo

Other drinks, Café, Smoothies & Fruit Juice
Closed
FREE
Min. 90.000 ₫
Quận 1

QQ Coffee

Other, Cake
Closed
25.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Quận 10

Lean For Life By Saigon Sports Club

(103)
American, European, Snails/Seafood
Closed
40.000 ₫
Min. 150.000 ₫
Quận 7

Cơm Tấm Vịt Béo

(3)
Broken Rice
Closed
FREE
Min. 100.000 ₫
Quận 3

Sushi Cô Chủ Nhỏ

(27)
Japanese/Sushi
Closed
30.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Quận 10

Đặc Sản Mọi Miền

Northern/Middle Cuisine
Closed
30.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Tân Bình

Nguyên Khang Quán - Janpanese Food

Japanese/Sushi
Closed
FREE
Min. 150.000 ₫
Bình Thạnh

Yolo Ice Blended & More

Other drinks, Café
Closed
FREE
Min. 150.000 ₫
Quận 1

The Catchy Catering Service

(611)
Sandwiches, Salads
Closed
20.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Tân Bình

WowBox Salad & Smoothies & Juices

(633)
Salads, Smoothies & Fruit Juice
Closed
15.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Quận 1

Eatshop Nuong Vo

Cake
Closed
FREE
Min. 200.000 ₫
Quận 6

Rụm - Cơm Cháy Nhà Làm

Other Vietnamese
Closed
FREE
Quận 1

Quay Len

Other Vietnamese
Closed
FREE
Min. 100.000 ₫
Bình Thạnh

Ăn Kiêng Dáng Việt

Office lunch, Rice
Closed
FREE
Min. 80.000 ₫
Bình Thạnh

Quán Ăn Vật Alibaba

Snacks
Closed
FREE
Min. 200.000 ₫
Quận 1

Chị Hoa Vietnamese Cuisine

(168)
Rice, Northern/Middle Cuisine, Noodle soups
Closed
FREE
Min. 155.000 ₫
Quận 1

Jollibee

(273)
Sandwiches, Rice, Italian & Pizza
Closed
FREE
Min. 60.000 ₫
Quận 3

Pasteur Street Brewing Company

(32)
Snacks, Sandwiches, Other drinks
Closed
FREE
Min. 200.000 ₫
Quận 1

Wine Embassy Boutique

(14)
Other drinks
Closed
FREE
Quận 2

Cơ Sở Bánh Nhỏ

Cake
Closed
15.000 ₫
Min. 150.000 ₫
Quận 10

Cali Burrito

(193)
Mexican
Closed
20.000 ₫
Min. 99.000 ₫
Bình Thạnh

Tiệc VIP trọn gói

Other Vietnamese
Closed
30.000 ₫
Min. 4.000.000 ₫
Quận 2

Sushi Nobita

(24)
Japanese/Sushi
Closed
25.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Quận 7

Cơm Lạc Quán

(19)
Office lunch, Rice
Closed
15.000 ₫
Min. 50.000 ₫
Bình Thạnh

Mạ 24h

Northern/Middle Cuisine
Closed
FREE
Quận 1

Pink Star - Bánh sinh Nhật Rau Câu

Cake, Desserts
Closed
20.000 ₫
Quận 5

Bếp Của Mẹ

Northern/Middle Cuisine
Closed
FREE
Min. 150.000 ₫
Tân Bình

Ăn Vặt Yin Yang

Snacks
Closed
25.000 ₫
Min. 150.000 ₫
Quận 8

Cafe Kiến

Café, Smoothies & Fruit Juice
Closed
20.000 ₫
Min. 150.000 ₫
Phú Nhuận

Love Coffee - 06 Hoa Cúc

(6)
Café, Smoothies & Fruit Juice, Italian & Pizza
Closed
FREE
Min. 50.000 ₫
Phú Nhuận

Nhà Hàng Chay Hoa Khai

(10)
Vegetarian
Closed
15.000 ₫
Min. 300.000 ₫
Quận 1

L'Usine

(146)
Sandwiches, European, Italian & Pizza
Closed
25.000 ₫
Quận 1

Bún Thịt Nướng Tứ Sơn

(13)
Noodle soups, Broken Rice
Closed
FREE
Min. 150.000 ₫
Quận 10

Sanchos

(608)
Mexican, Vegetarian, American
Closed
FREE
Min. 150.000 ₫
Quận 1

Pizza Italy

(3)
Burgers, Italian & Pizza
Closed
30.000 ₫
Min. 200.000 ₫
Bình Thạnh

Cajun Seafood 379

(17)
Snails/Seafood
Closed
FREE
Quận 10

Bít Tết Huỳnh Gia

(24)
American
Closed
FREE
Min. 150.000 ₫
Bình Thạnh

Trà Sữa GreenTra

Café
Closed
FREE
Quận 3

Bún Thịt Nướng Anh Ba

(215)
Rice, Noodle soups, Broken Rice
Closed
FREE
Min. 100.000 ₫
Phú Nhuận

Cơm Chay Mani

(40)
Vegetarian
Closed
FREE
Min. 200.000 ₫
Quận 3

Fruit Station

(6)
Café, Smoothies & Fruit Juice
Closed
12.000 ₫
Min. 120.000 ₫
Quận 1

Natraj Indian

(321)
Middle Eastern, Indian
Closed
30.000 ₫
Min. 150.000 ₫
Quận 1

Đặc Sản 3 Miền Ngon & Lạ

Northern/Middle Cuisine
Closed
20.000 ₫
Min. 580.000 ₫
Gò Vấp

Saigon Cellars

Other drinks
Closed
FREE
Min. 700.000 ₫
Quận 1

Aijoubantou

(51)
Japanese/Sushi
Closed
FREE
Min. 100.000 ₫
Quận 1

The Crabs 379

Snails/Seafood
Closed
FREE
Min. 250.000 ₫
Quận 10

Pi Vegetarian Bistro

(166)
Vegetarian
Closed
15.000 ₫
Min. 150.000 ₫
Quận 3

Mad House

(308)
Sandwiches, American, European
Closed
30.000 ₫
Min. 300.000 ₫
Quận 2

Japanit Matcha & Coffee House

(12)
Cake, Desserts, Café
Closed
20.000 ₫
Min. 150.000 ₫
Quận 1

Ganges

(155)
Middle Eastern, Indian
Closed
FREE
Quận 1

Orico Cafe

Other drinks, Café
Closed
FREE
Min. 170.000 ₫
Phú Nhuận

Une Journee A Paris

(192)
Cake, French
Closed
FREE
Min. 150.000 ₫
Quận 3

Gyumaru Hồ Chí Minh

(135)
Japanese/Sushi, Burgers
Closed
30.000 ₫
Min. 200.000 ₫
Quận 1

Thấy Là Thèm Ăn Là Ghiền

Other Vietnamese, Northern/Middle Cuisine
Closed
20.000 ₫
Min. 200.000 ₫
Bình Thạnh

Phatty's

(82)
Sandwiches, Burgers, Italian & Pizza
Closed
FREE
Min. 100.000 ₫
Quận 1

India Special

(127)
Middle Eastern, Indian
Closed
40.000 ₫
Min. 105.000 ₫
Tân Bình

Chevalier

(8)
Other drinks
Closed
FREE
Min. 200.000 ₫
Quận 3

The Chai Cafe

Other drinks, Italian & Pizza
Closed
FREE
Min. 100.000 ₫
Quận 1

Taste of India

(28)
Indian
Closed
30.000 ₫
Min. 40.000 ₫
Quận 1

Bookworm's Coffee

(47)
Sandwiches, European, Italian & Pizza
Closed
15.000 ₫
Min. 200.000 ₫
Quận 1

KFC

(110)
Rice, American, Burgers
Closed
FREE
Min. 80.000 ₫
Quận 1

Koicha

Other drinks, Café, Smoothies & Fruit Juice
Closed
FREE
Min. 200.000 ₫
Quận 1

Tippy's Mexican Food

(291)
Mexican, Vegetarian
Closed
30.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Quận 4

Vicolo1

(62)
Sandwiches, Italian & Pizza
Closed
25.000 ₫
Min. 200.000 ₫
Quận 1

Jambo Chicken

(266)
Japanese/Sushi, Korean
Closed
25.000 ₫
Min. 150.000 ₫
Bình Thạnh

Trà Sữa Dinh Dưỡng Milk Tea Land

Café
Closed
FREE
Min. 300.000 ₫
Gò Vấp

JUS • Juice Up Saigon

(15)
Smoothies & Fruit Juice
Closed
FREE
Min. 150.000 ₫
Quận 1

GP Coffee Powder

Café
Closed
10.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Quận 10

Detox House

(28)
Snacks, Soups, Smoothies & Fruit Juice
Closed
FREE
Min. 150.000 ₫
Quận 7

Scott's Kitchen HCM & More

(406)
American, Salads, Burgers
Closed
30.000 ₫
Min. 150.000 ₫
Quận 1

Sushi Mâm - Phước Ngư Đông Hải

(3)
Japanese/Sushi
Closed
30.000 ₫
Quận 5

Tàu Hủ Anh Lùn

Desserts
Closed
FREE
Min. 180.000 ₫
Tân Phú

Pizza Chay Cát Tường - Vegeterian Pizza

(5)
Vegetarian
Closed
35.000 ₫
Min. 150.000 ₫
Phú Nhuận

Pizza Luce

(155)
Soups, Salads, Italian & Pizza
Closed
FREE
Min. 100.000 ₫
Bình Thạnh

Luminus

(73)
Smoothies & Fruit Juice
Closed
FREE
Min. 110.000 ₫
Quận 3

Vua Cua - King of Crab

(22)
Snails/Seafood
Closed
FREE
Min. 180.000 ₫
Bình Thạnh

365 Degrees Napoli Pizza (District 2)

(653)
Italian & Pizza
Closed
40.000 ₫
Min. 300.000 ₫
Quận 2

Twist Ice Cream

Ice cream
Closed
FREE
Min. 50.000 ₫
Quận 8

Tandem Cafe

Smoothies & Fruit Juice
Closed
FREE
Min. 50.000 ₫
Quận 1

Anh Tukk

(14)
Thai
Closed
FREE
Min. 155.000 ₫
Quận 1

Quán Ốc Xào 79

Other Vietnamese, Snails/Seafood
Closed
FREE
Min. 150.000 ₫
Quận 3

Phở Vị Hoàng

(6)
Noodle soups
Closed
FREE
Min. 150.000 ₫
Gò Vấp

Đặc Sản Đà Nẳng

Northern/Middle Cuisine
Closed
15.000 ₫
Min. 240.000 ₫
Quận 1

Hero Sushi

(719)
Rice, Japanese/Sushi
Closed
25.000 ₫
Min. 150.000 ₫
Bình Thạnh

Here & Now Vegetarian Restaurant & Coffee

(5)
Vegetarian
Closed
20.000 ₫
Min. 200.000 ₫
Phú Nhuận

Bánh Mì Ba Hưng

Banh Mi & Sticky Rice
Closed
FREE
Min. 300.000 ₫
Quận 7

Sushi Family

(26)
Japanese/Sushi
Closed
FREE
Min. 100.000 ₫
Quận 4

Nhà hàng Vietheritage

(8)
Rice, Other Vietnamese, Noodle soups
Closed
FREE
Quận 3

Bánh Năm - Banh Mi Bread & Drink

(546)
Banh Mi & Sticky Rice
Closed
FREE
Min. 50.000 ₫
Quận 4

MiraBelle Bakery and Coffee

Cake, Café
Closed
20.000 ₫
Min. 120.000 ₫
Phú Nhuận

Little Cake - Homemade

(6)
Cake
Closed
FREE
Min. 150.000 ₫
Quận 8

Bánh Ngọt Mira Belle

Cake, European
Closed
20.000 ₫
Phú Nhuận

.NiceMeal.

(1047)
Sandwiches, Burgers, Italian & Pizza
24/7
30.000 ₫
est. 45min
Quận 7

Eat More Salad

(13)
Salads
Closed
FREE
Min. 79.000 ₫
Quận 5

Mondovino Shop

Other drinks
Closed
FREE
Quận 1

Juice Ơi

(134)
Salads, Smoothies & Fruit Juice
Closed
15.000 ₫
Min. 150.000 ₫
Quận 2

Saigon Soup Company

(421)
Soups
Closed
FREE
Min. 130.000 ₫
Quận 2

Cơm Thố Cháy Hồ Chí Minh

(25)
Office lunch, Rice
Closed
FREE
Min. 50.000 ₫
Quận 7

SmartMeal Lowcarb Gourmet

(27)
Other, Office lunch, American
Closed
FREE
Min. 130.000 ₫
Bình Thạnh

Thực Phẩm Nguyễn Đặng

Noodle soups
Closed
FREE
Min. 100.000 ₫
Quận 7

Nhà Hàng Hải Sản Hào Bàng

Snails/Seafood
Closed
FREE
Min. 1.000.000 ₫
Quận 3

Yobin

(6)
Desserts
Closed
10.000 ₫
Min. 120.000 ₫
Gò Vấp

Lebanhmi

Sandwiches, Burgers, Banh Mi & Sticky Rice
Closed
FREE
Min. 300.000 ₫
Quận 1

Quán Cua Út Kiệt

(17)
Other, Other Vietnamese, Snails/Seafood
Closed
FREE
Min. 100.000 ₫
Quận 5

Mom's Chicken

(7)
Korean, Other Vietnamese
Closed
15.000 ₫
Quận 1

Melee

Other drinks, Café
Closed
FREE
Min. 800.000 ₫
Quận 1

Cajun Deli

(9)
Other, Other Vietnamese, Snails/Seafood
Closed
FREE
Min. 250.000 ₫
Quận 10

Bún Thịt Nướng Vị Sài Gòn

(6)
Noodle soups
Closed
25.000 ₫
Min. 120.000 ₫
Quận 1

The Hungry Pig

(245)
Sandwiches, American, Burgers
Closed
20.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Quận 4

Aichi Sushi

(251)
Office lunch, Rice, Japanese/Sushi
Closed
FREE
Bình Thạnh

Five Oysters

(8)
Northern/Middle Cuisine, Snails/Seafood, Noodle soups
Closed
20.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Quận 1

MJL Food Center - Mexico Style

(15)
European
Closed
35.000 ₫
Min. 50.000 ₫
Quận 2

Gelli Rau Câu 3D - 3D Jelly Cake

(4)
Cake, Desserts
Closed
20.000 ₫
Quận 12

Mama Cook - Northern Traditional Cuisine

Rice, Northern/Middle Cuisine, Noodle soups
Closed
FREE
Min. 150.000 ₫
Quận 1

Nhà Hàng Chay Veggie Saigon

(19)
Vegetarian
Closed
FREE
Min. 100.000 ₫
Quận 1

Ah! Ngon Quán

(5)
Rice, Soups, Snails/Seafood
Closed
30.000 ₫
Min. 200.000 ₫
Tân Bình

Gà Nướng Chicken Kitchen

(5)
Other Vietnamese
Closed
25.000 ₫
Min. 130.000 ₫
Quận 10

Takoyaki Hatachi

(3)
Japanese/Sushi
Closed
10.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Quận 1

Couple Star Indian Restaurant

(809)
Middle Eastern, Indian
Closed
50.000 ₫
Min. 300.000 ₫
Quận 2

Grain Milk

(3)
Other drinks
Closed
FREE
Min. 50.000 ₫
Quận 3

Pizza Origino

(177)
Italian & Pizza
Closed
FREE
Min. 100.000 ₫
Quận 7

Lobster Bay

(10)
Snails/Seafood
Closed
FREE
Min. 200.000 ₫
Quận 3

The Butcher Shop & Grill - By Đỉnh Phong

(71)
American, European, BBQ
Closed
50.000 ₫
Min. 200.000 ₫
Quận 2

Saint - Honore HCM

(184)
French, European
Closed
20.000 ₫
Min. 250.000 ₫
Quận 2

Beer Fridge

(99)
Other drinks
Closed
50.000 ₫
Quận 2

Kashew Cheese

(52)
Other
Closed
40.000 ₫
Min. 120.000 ₫
Quận 2

Shawarma Express By Mad House

(194)
Middle Eastern
Closed
30.000 ₫
Min. 300.000 ₫
Quận 2

Pasta To U

(10)
Italian & Pizza
Closed
15.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Quận 1

BCB - Smoked Food

(8)
Other, European
Closed
10.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Quận 1

Trái Cây 4U

(38)
Smoothies & Fruit Juice
Closed
10.000 ₫
Min. 110.000 ₫
Quận 3

La Gare Coffee

Other drinks, Café, Smoothies & Fruit Juice
Closed
FREE
Min. 100.000 ₫
Quận 7

Royal Saigon Restaurant

(73)
Rice, Other Vietnamese
Closed
15.000 ₫
Quận 1

Fruit Box

(5)
Other
Closed
FREE
Min. 300.000 ₫
Quận 1

Fruit Box - Organic Milk

Other drinks
Closed
FREE
Min. 300.000 ₫
Quận 1

Pasta Fresca

(120)
Other drinks, Italian & Pizza
Closed
40.000 ₫
Quận 2

HanoiFoods Hồ Chí Minh

Northern/Middle Cuisine, Noodle soups
Closed
FREE
Min. 200.000 ₫
Quận 1

Gà Bó Xôi Sài Gòn

(16)
Other Vietnamese, BBQ
Closed
FREE
Min. 50.000 ₫
Quận 1

Công Ty TNHH Thực Phẩm Happy Life

Other
Closed
FREE
Bình Thạnh

Salad Station

(241)
Salads
Closed
35.000 ₫
Min. 59.000 ₫
Quận 10

L. Cafe - Vietnamese and Italian Coffee

Other drinks, Smoothies & Fruit Juice
Closed
FREE
Quận 1

Búnn Ơi - Hanoian's Food

(3)
Northern/Middle Cuisine, Noodle soups
Closed
FREE
Min. 200.000 ₫
Quận 1

Burger King

(73)
Rice, American, Burgers
Closed
FREE
Min. 150.000 ₫
Quận 1

The Juicery & Pasta

(130)
Sandwiches, Smoothies & Fruit Juice
Closed
55.000 ₫
Min. 150.000 ₫
Quận Tân P

Gringo Tacos Homemade Mexican

(325)
Mexican, Office lunch
Closed
FREE
Min. 150.000 ₫
Quận 1

Saigon Bagel

(173)
Sandwiches, European
Closed
25.000 ₫
Min. 150.000 ₫
Quận 1

Halal Saigon

(9)
Halal
Closed
FREE
Quận 1

Poke Saigon

(801)
Office lunch, Japanese/Sushi, Salads
Closed
FREE
Min. 170.000 ₫
Quận 1

Khoai - Ice Cold Beer

(25)
Other drinks
Closed
30.000 ₫
Min. 150.000 ₫
Bình Thạnh

300 Degrees Napoli Pizza

(23)
Italian & Pizza
Closed
40.000 ₫
Min. 300.000 ₫
Quận 2

The First Steak House

(91)
Mexican, American, European
Closed
15.000 ₫
Quận 1

Mộc Vị Quán

(24)
Desserts, Rice, Northern/Middle Cuisine
Closed
FREE
Min. 100.000 ₫
Quận 10

Wine & Spirits

Other drinks
Closed
FREE
Quận 1

Italiani's Homemade Pizza

(106)
BBQ, Italian & Pizza
Closed
FREE
Min. 100.000 ₫
Quận 1

Sher-E-Punjab

(30)
Middle Eastern, Indian
Closed
35.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Quận 1

Bánh Bông Lan Trứng Muối Hachi

Cake
Closed
FREE
Min. 100.000 ₫
Bình Thạnh

Uống Xanh

Other
Closed
FREE
Min. 20.000 ₫
Quận 3

Time Bistro Vietnamese Cuisine

Northern/Middle Cuisine
Closed
FREE
Min. 600.000 ₫
Quận 1

Pizza Italia

(11)
European, Italian & Pizza
Closed
FREE
Min. 50.000 ₫
Quận 1

Pizza & Bia

(363)
Other drinks, Italian & Pizza
Closed
20.000 ₫
Min. 150.000 ₫
Quận 3

Đặc sản Trảng Bàng Hoàng Tâm

Other Vietnamese
Closed
FREE
Min. 150.000 ₫
Quận 1

Mật Ong Xuất Khẩu

Other
Closed
FREE
Min. 480.000 ₫
Quận 1

Hà Móm Coffee

Café
Closed
25.000 ₫
Bình Thạnh

Trà Sữa Mèo Meo

Café
Closed
FREE
Min. 100.000 ₫
Quận 11

Soul Burger

(39)
Salads, Burgers
Closed
FREE
Min. 200.000 ₫
Quận 1

Yesterday Piano Cafe

Office lunch, Smoothies & Fruit Juice
Closed
30.000 ₫
Min. 200.000 ₫
Quận 3

Zeytun

(318)
Halal, Middle Eastern, Turkish
Closed
20.000 ₫
Min. 150.000 ₫
Quận 1

Ralf's Artisan Gelato

(31)
Ice cream
Closed
FREE
Min. 60.000 ₫
Quận 2

Bánh Pía Truly Vietnam

Cake
Closed
FREE
Min. 100.000 ₫
Tân Bình

Bánh Canh Cua Lộc Vừng

(4)
Noodle soups
Closed
FREE
Min. 100.000 ₫
Quận 11

Gà Ta Quê Nhà

(61)
Rice, Other Vietnamese
Closed
35.000 ₫
Min. 200.000 ₫
Quận 3

Quán Ốc Những Người Bạn

Snails/Seafood
Closed
FREE
Min. 150.000 ₫
Quận 10

Phở Ông Hùng

(49)
Northern/Middle Cuisine, Noodle soups
Closed
FREE
Min. 50.000 ₫
Quận 1

Got Bun Eatery & Gelato

(11)
Burgers
Closed
FREE
Min. 150.000 ₫
Quận 1

Bunker Bed & Breakfast & Bar

(26)
Office lunch, American, Salads
Closed
FREE
Min. 100.000 ₫
Quận 1

Nhà Hàng OLiu Đỏ

French, European, Italian & Pizza
Closed
FREE
Min. 150.000 ₫
Quận 4

Mad Burger

(190)
Burgers
Closed
30.000 ₫
Min. 300.000 ₫
Quận 2

Bún Quậy Saigon

Noodle soups
Closed
35.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Quận 3

Real Nut

Snacks, Café, Smoothies & Fruit Juice
Closed
FREE
Min. 150.000 ₫
Quận 3

Journeys Sandwich Cafe

(29)
Sandwiches, Salads, Smoothies & Fruit Juice
Closed
25.000 ₫
Quận 1

Gà Bó Xôi Yummy

(5)
Other Asian, Other Vietnamese
Closed
FREE
Min. 70.000 ₫
Tân Bình

Bánh Cuốn Tây Sơn

Other Vietnamese, Northern/Middle Cuisine
Closed
FREE
Min. 250.000 ₫
Tân Bình

Mỳ Dimsum

(3)
Chinese
Closed
30.000 ₫
Min. 200.000 ₫
Quận 10

House Of Chay Vegetarian

(868)
Vegetarian
Closed
FREE
Min. 99.000 ₫
Bình Thạnh

Body Impact - Salad, Sandwich & Juice

(292)
Sandwiches, Salads, Smoothies & Fruit Juice
Closed
50.000 ₫
Min. 150.000 ₫
Quận 2

Agata Japan Café - Mì Udon & Matcha Nhật

Office lunch, Japanese/Sushi
Closed
15.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Quận 1

Huế Food

(3)
Other Vietnamese, Northern/Middle Cuisine
Closed
FREE
Min. 50.000 ₫
Bình Thạnh

Đen Đá Coffee

(3)
Desserts, Café
Closed
FREE
Min. 120.000 ₫
Quận 1

Western Home Cooked Meals

(82)
American, European, Italian & Pizza
Closed
30.000 ₫
Quận 1

The Bawa's Grill (Halal Food)

(48)
Halal, Burgers, BBQ
Closed
40.000 ₫
Min. 60.000 ₫
Phú Nhuận

Saigon Kitchen Club

(3)
Office lunch, European
Closed
15.000 ₫
Quận 1

Beirut Restaurant

(175)
Middle Eastern
Closed
FREE
Min. 100.000 ₫
Quận 1

Hoa Cúc

Italian & Pizza
Closed
FREE
Min. 150.000 ₫
Quận 1

Măng's Mania Vegetarian Restaurant

Other Vietnamese
Closed
FREE
Min. 100.000 ₫
Quận 1

Kim O Long

Café
Closed
15.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Quận 3

Bánh Tráng Long An

(6)
Snacks
Closed
30.000 ₫
Min. 50.000 ₫
Gò Vấp

Heart of Darkness

American, Other drinks
Closed
25.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Quận 1

Đông Sơn Tea & Coffee

Café
Closed
20.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Phú Nhuận

Bangkok Kitchen

(74)
Thai
Closed
40.000 ₫
Min. 200.000 ₫
Quận 7

8020Fit - Healthy Meals On-The-Go

Office lunch, European
Closed
20.000 ₫
Min. 55.000 ₫
Quận 3

Trà Sữa Âm 18 Độ C

Snacks, Café
Closed
FREE
Min. 100.000 ₫
Quận 3

Chago Tea & Cafe

Other drinks, Café
Closed
FREE
Min. 150.000 ₫
Quận 5

Bánh Bột Lọc Buôn Mê

Northern/Middle Cuisine
Closed
FREE
Min. 100.000 ₫
Bình Thạnh

Dolce Vita Ice Cream & Bistro

(11)
Ice cream
Closed
35.000 ₫
Min. 200.000 ₫
Quận 2

JL Milk Tea Homemade

(13)
Café
Closed
20.000 ₫
Min. 200.000 ₫
Bình Thạnh

DQ Grill & Chill

(125)
American, Ice cream, Burgers
Closed
FREE
Min. 99.000 ₫
Phú Nhuận

Ladora Winery - Rượu vang và nước trái cây

(7)
Other drinks
Closed
20.000 ₫
Min. 50.000 ₫
Quận 3

The Original Coffee

Café, Smoothies & Fruit Juice
Closed
FREE
Min. 300.000 ₫
Gò Vấp

Cowboy Steakhouse & Grill

(7)
Office lunch, American
Closed
25.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Quận 10

Ovenmaru Chicken

(24)
Korean
Closed
25.000 ₫
Min. 150.000 ₫
Quận 1

Go Cheffie

European, Other drinks
Closed
15.000 ₫
Min. 50.000 ₫
Quận 3

Bún Phở Thầy Y

(3)
Office lunch, Other Vietnamese
Closed
20.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Quận 3

Sữa Hạt MHouse

Other drinks
Closed
FREE
Min. 50.000 ₫
Bình Thạnh

Hungry Bunny

(59)
Soups, Burgers, Italian & Pizza
Closed
25.000 ₫
Min. 50.000 ₫
Bình Thạnh

Taka Sushi

(320)
Office lunch, Japanese/Sushi
Closed
FREE
Min. 100.000 ₫
Bình Thạnh

Sweet + Sour

(96)
Cake, Desserts
Closed
FREE
Min. 250.000 ₫
Quận 2

Mewhite Tea and Coffee

Café, Smoothies & Fruit Juice
Closed
30.000 ₫
Min. 50.000 ₫
Quận 10

Nem Nướng Nha Trang Mr. Nem

(9)
Other Vietnamese
Closed
50.000 ₫
Min. 300.000 ₫
Gò Vấp

One Tea

Café
Closed
15.000 ₫
Min. 50.000 ₫
Quận 1

Okome Sushi Bar

(7)
Japanese/Sushi
Closed
15.000 ₫
Min. 50.000 ₫
Quận 1

Uncle Tea Hoàng Diệu

Other drinks, Café
Closed
25.000 ₫
Min. 50.000 ₫
Quận 4

Cơm Samurai Bento - ELT Việt Nam

(11)
Office lunch, Rice, Japanese/Sushi
Closed
FREE
Min. 75.000 ₫
Quận 7

Xiao-naicha Milk Tea

Other drinks, Café
Closed
10.000 ₫
Min. 50.000 ₫
Quận 1

Lion City

(40)
Other Asian, Snails/Seafood
Closed
35.000 ₫
Quận 1

Bếp Hai Chị Em

Cake
Closed
FREE
Min. 80.000 ₫
Quận 4

QNT Vietnam

Other, Other drinks
Closed
FREE
Min. 140.000 ₫
Quận 2

Coffee Bike

Café, Smoothies & Fruit Juice
Closed
25.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Quận 1

Phúc Nguyên Bakery

Cake, Desserts
Closed
FREE
Min. 50.000 ₫
Gò Vấp

Marcel Gourmet Burger

(185)
Office lunch, French, Burgers
Closed
FREE
Min. 150.000 ₫
Quận 1

Cô Quyên Xứ Quảng

(11)
Other drinks, Northern/Middle Cuisine, Noodle soups
Closed
FREE
Min. 100.000 ₫
Phú Nhuận

Bún Bò Mộc Huế - Hue Cuisine

(24)
Northern/Middle Cuisine, Noodle soups
Closed
20.000 ₫
Min. 50.000 ₫
Quận 3

Trà Sữa Huo Cha

Café
Closed
FREE
Min. 100.000 ₫
Thủ Đức

Smoothies & Juices

(6)
Smoothies & Fruit Juice
Closed
15.000 ₫
Min. 50.000 ₫
Quận 1

TeaandBake

Cake
Closed
FREE
Min. 100.000 ₫
Bình Thạnh

Nara Bento

(248)
Halal, Rice, Japanese/Sushi
Closed
FREE
Quận 1

Bông Lan Trứng Muối Hana

(4)
Cake
Closed
FREE
Min. 50.000 ₫
Quận 1

Ding Tea

Café
Closed
20.000 ₫
Min. 50.000 ₫
Quận 3

Đặc Sản Tây Ninh Ngọc Hân - Signature Vietnamese Farmland

Other Vietnamese
Closed
FREE
Min. 90.000 ₫
Bình Thạnh

Tàu Hủ Xe Lam

Other drinks
Closed
20.000 ₫
Min. 50.000 ₫
Quận 10

Sushi Now

(15)
Japanese/Sushi
Closed
FREE
Min. 100.000 ₫
Tân Bình

Golden Drinks

Smoothies & Fruit Juice
Closed
FREE
Min. 125.000 ₫
Bình Thạnh

Gà Mẹt Quận 1

Office lunch, Other Vietnamese, Northern/Middle Cuisine
Closed
FREE
Min. 200.000 ₫
Quận 1

Mr. Ken Philly Cheesesteak

(18)
European
Closed
30.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Quận 1

Ohla Pizza

Office lunch, Other Asian, Northern/Middle Cuisine
Closed
70.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Gò Vấp

Nước Ép Trái Cây Tươi P.O.M

Smoothies & Fruit Juice
Closed
FREE
Min. 60.000 ₫
Phú Nhuận

Các Bà Dì - Món Ngon Xứ Quảng

Office lunch, Rice, Noodle soups
Closed
40.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Gò Vấp

Vietnamese Street Food

(9)
Other Asian, Other Vietnamese
Closed
30.000 ₫
Min. 50.000 ₫
Gò Vấp

Sindat - Thai Bistro

(7)
Rice, Thai, Salads
Closed
20.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Phú Nhuận

Mama's Porridge - Cháo Cô Giang

Soups
Closed
20.000 ₫
Quận 1

Fat Shaggys

(26)
Sandwiches, European, Burgers
Closed
30.000 ₫
Min. 200.000 ₫
Quận 2

Kebab 88

(247)
Sandwiches, European, Burgers
Closed
35.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Quận 2

Vina Cake

Cake
Closed
FREE
Min. 160.000 ₫
Quận 4

Un-T Trà Sữa Malaysia

Café
Closed
10.000 ₫
Min. 50.000 ₫
Quận 1

INSALATA - Fresh Salad & Juices - Healthy Food

(167)
Desserts, Japanese/Sushi, Salads
Closed
FREE
Min. 89.000 ₫
Quận 1

An Tâm Quán

(9)
Other Vietnamese, Noodle soups
Closed
FREE
Min. 50.000 ₫
Bình Thạnh

Elsol Meat & Wine

(23)
American, European, Italian & Pizza
Closed
20.000 ₫
Quận 3

Trà trái cây Mr.Wish

Other drinks, Café, Smoothies & Fruit Juice
Closed
15.000 ₫
Min. 50.000 ₫
Quận 1

Grand Castella

Cake
Closed
FREE
Min. 125.000 ₫
Quận Phú N

Poke Bowl

(86)
Rice, Japanese/Sushi, Salads
Closed
20.000 ₫
Quận 1

Nhà Gỗ Quán

Other Vietnamese, Northern/Middle Cuisine, Snails/Seafood
Closed
FREE
Min. 200.000 ₫
Bình Chánh

Zeni Chocolate

Other
Closed
FREE
Min. 240.000 ₫
Bình Tân

Taka Bento & Sushi

(296)
Office lunch, Japanese/Sushi
Closed
FREE
Min. 100.000 ₫
Quận 1

Gà Nướng Pháp - Ngôi Sao L'etoile Bistro

(7)
French, BBQ
Closed
FREE
Min. 100.000 ₫
Quận 3

SAY Coffee, Tea & Dessert

Café, Smoothies & Fruit Juice
Closed
20.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Quận 10

La Table De Saigon Restaurant

South American, Café, Italian & Pizza
Closed
15.000 ₫
Quận 1

Toco Toco Gò Vấp

(3)
Café
Closed
FREE
Min. 100.000 ₫
Gò Vấp

Discovery Corners Coffee

Snacks, Café, Smoothies & Fruit Juice
Closed
FREE
Min. 150.000 ₫
Quận 3

SAGA Sushi

(257)
Office lunch, Japanese/Sushi, Salads
Closed
FREE
Bình Thạnh

Earl Tea Milk Tea

Other drinks, Café, Smoothies & Fruit Juice
Closed
20.000 ₫
Quận 10

Quê Homemade

Other Vietnamese
Closed
15.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Quận 1

Ding Tea

Café
Closed
30.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Tân Bình

Kaori Ocha

(5)
Café, Smoothies & Fruit Juice
Closed
FREE
Min. 250.000 ₫
Quận 7

Osterberg Ice Cream

(38)
Ice cream
Closed
20.000 ₫
Min. 210.000 ₫
Quận 2

The Olive Steak House

(8)
Office lunch, French, European
Closed
FREE
Min. 150.000 ₫
Quận 1

Viet On The Fly

(3)
Korean
Closed
35.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Quận 7

The Pizza Company

(66)
American, Salads, Italian & Pizza
Closed
FREE
Min. 100.000 ₫
Quận 1

Hố Nai BBQ

BBQ, Snails/Seafood
Closed
FREE
Min. 200.000 ₫
Quận 7

Gyumeshi Ya - 牛めし屋

(132)
Rice, Japanese/Sushi
Closed
30.000 ₫
Quận 1

Yuki Store 196

Other Vietnamese
Closed
FREE
Min. 125.000 ₫
Quận 8

Snackbar

Snacks, Desserts, Korean
Closed
25.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Bình Thạnh

Pacey Cupcakes

(23)
Cake
Closed
FREE
Min. 240.000 ₫
Quận 1

Trà Sữa First Kiss

(4)
Snacks, Café
Closed
FREE
Min. 20.000 ₫
Quận 11

Sake Sushi

(44)
Rice, Japanese/Sushi, Salads
Closed
25.000 ₫
Min. 150.000 ₫
Bình Thạnh

Delight Ice Blended & Coffee

Smoothies & Fruit Juice
Closed
15.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Quận 1

Yellow Cab Pizza

(6)
Italian & Pizza
Closed
FREE
Min. 150.000 ₫
Quận 1

Thi Thi Chè - Sweet Soup & Milk Tea

Desserts, Café
Closed
25.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Quận 4

Cô Chi Deli

(92)
Rice, Northern/Middle Cuisine, Noodle soups
Closed
25.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Phú Nhuận

Journeys Sandwich Bistro

(47)
Sandwiches, Salads, Smoothies & Fruit Juice
Closed
25.000 ₫
Quận 1

Kebab Station

(27)
Halal
Closed
30.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Quận 1

Swensen's

(5)
Ice cream
Closed
FREE
Min. 100.000 ₫
Quận 1

Saigon Bakehouse

(4)
Cake
Closed
FREE
Min. 150.000 ₫
Quận 1

Mummum Food

American
Closed
15.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Tân Bình

Homemade Jaggery Cake

Cake
Closed
10.000 ₫
Min. 75.000 ₫
Quận 1

Sofia House Vegan - Nhà Hàng Chay

(14)
Vegetarian
Closed
10.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Quận 3

Chụyy Quán Vietnamese Cuisine

Noodle soups
Closed
10.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Quận 1

2-Rice Milktea

Café
Closed
FREE
Min. 100.000 ₫
Quận 11

SSal Chicken & Korean Restaurant

(8)
Korean
Closed
15.000 ₫
Min. 150.000 ₫
Phú Nhuận

Two Girls Juice

Smoothies & Fruit Juice
Closed
FREE
Min. 60.000 ₫
Bình Thạnh

Quán Ụt Ụt

(184)
American, Burgers, BBQ
Closed
FREE
Min. 100.000 ₫
Quận 1

BiaCraft Artisan Ales

(10)
Other drinks
Closed
FREE
Min. 100.000 ₫
Quận 3

Bún Quậy Phú Quốc

(4)
Noodle soups
Closed
FREE
Min. 60.000 ₫
Tân Bình

Lối Nhỏ Quảng Nam

Northern/Middle Cuisine, Noodle soups
Closed
10.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Quận 1

Nếp Sài-Gòn

Other drinks
Closed
20.000 ₫
Quận 12

Cơm Xá Xíu Thượng Hạng 88 - Vietnamese Flavor Rice

(23)
Office lunch, Rice
Closed
25.000 ₫
Min. 50.000 ₫
Quận 4

C.Tao Restaurant

(6)
Rice, Chinese
Closed
15.000 ₫
Quận 1

Belgo

(19)
European, BBQ
Closed
25.000 ₫
Quận 1

Nem Nướng Làng Chài Nha Trang

Other Vietnamese, Banh Mi & Sticky Rice
Closed
20.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Quận 4

Dessert N'Tea Station

Desserts, Café
Closed
20.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Quận 4

Bili Coffee & Tea

Café, Smoothies & Fruit Juice
Closed
15.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Quận 1

Golden Corner

Desserts, Café
Closed
20.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Quận 3

Art Workshop Coffee

Desserts, Café, Smoothies & Fruit Juice
Closed
25.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Bình Thạnh

Yucha Coffee & Tea

Café
Closed
25.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Phú Nhuận

Tân Lập Restaurant, Coffee & Beer

(5)
Rice, Snails/Seafood, Noodle soups
Closed
15.000 ₫
Quận 1

Lowcarb & Das Diet

Sandwiches, Office lunch, Salads
Closed
30.000 ₫
Min. 150.000 ₫
Quận 3

Roots - Healthy Food

(13)
Sandwiches, Salads
Closed
40.000 ₫
Min. 120.000 ₫
Quận 2

Sago Bistro

Burgers, BBQ, Italian & Pizza
Closed
FREE
Min. 150.000 ₫
Bình Thạnh

Chaybalien - Veggies House

(38)
Vegetarian, Office lunch, Noodle soups
Closed
25.000 ₫
Bình Thạnh

Royal Tea Bình Thạnh

(4)
Café
Closed
25.000 ₫
Bình Thạnh

Teanow - Not Just Tea

Café
Closed
10.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Quận 1

Xa Café

Café, Smoothies & Fruit Juice
Closed
20.000 ₫
Quận 1

Mon Milktea

Snacks, Café
Closed
20.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Quận 4

Mochi Sweets

(6)
Cake, Desserts
Closed
FREE
Min. 192.000 ₫
Quận 1

Tân Hương Nam

Rice, Other Vietnamese
Closed
15.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Quận 3

Cửa Hàng 3H Kitchen

Other Vietnamese
Closed
20.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Quận 4

La Belvie Chocolate Shop

Desserts
Closed
FREE
Min. 200.000 ₫
Quận 1

MT Milk Tea

Café
Closed
25.000 ₫
Bình Thạnh

Vietnam Ngon Ngon

Banh Mi & Sticky Rice
Closed
FREE
Min. 150.000 ₫
Quận 1

Cà Mèn

(3)
Other Vietnamese
Closed
25.000 ₫
Min. 60.000 ₫
Phú Nhuận

'Ono Poke Co.

(127)
Office lunch, Japanese/Sushi, Salads
Closed
40.000 ₫
Min. 150.000 ₫
Quận 2

Steak Deli Restaurant & Bar

(5)
European, Burgers, BBQ
Closed
FREE
Min. 150.000 ₫
Quận 1

A Big Papa Pizzas

(66)
European, Italian & Pizza
Closed
FREE
Min. 150.000 ₫
Quận 3

MEDLEY Retro Kitchen Bar

Smoothies & Fruit Juice, Italian & Pizza
Closed
10.000 ₫
Quận 1

Bò Bía Ngon - Fresh Spring Rolls

(3)
Snacks, Other drinks
Closed
30.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Bình Thạnh

Nova Coffee & Tea

Other drinks, Café, Smoothies & Fruit Juice
Closed
30.000 ₫
Min. 150.000 ₫
Quận 11

TeaCup

Café
Closed
FREE
Min. 250.000 ₫
Phú Nhuận

Hoa Trà - Bông HomeMade Tea

Café
Closed
20.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Phú Nhuận

Miến Gà-Bún Vịt Tuấn Thanh

Noodle soups
Closed
15.000 ₫
Quận 1

Sinh Tố Bổ

Smoothies & Fruit Juice
Closed
40.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Tân Bình

Khang Dimsum Bar

(4)
Chinese, Other Vietnamese
Closed
25.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Quận 5

Crumbs Bakery

(29)
Cake, American, Banh Mi & Sticky Rice
Closed
FREE
Min. 200.000 ₫
Bình Thạnh

Tropical Cafe

Café, Smoothies & Fruit Juice
Closed
15.000 ₫
Min. 90.000 ₫
Phú Nhuận

Chị Em Cám - Lẩu Cua Đồng - Hotspot & Vietnamese Cuisine

Rice, Other Vietnamese, Noodle soups
Closed
20.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Phú Nhuận

Quán Quê

(3)
Noodle soups
Closed
35.000 ₫
Quận 2

My Banh Mi Saigon

(39)
Banh Mi & Sticky Rice , Italian & Pizza
Closed
15.000 ₫
Quận 1

Zentopia Coffee

Café
Closed
FREE
Min. 100.000 ₫
Tân Bình

Nha Trang Cuisine - Specialties Rolls & Rice Noodle

Northern/Middle Cuisine
Closed
30.000 ₫
Min. 200.000 ₫
Quận 2

Top Coffee

Café
Closed
25.000 ₫
Quận 4

Sweet House Cakes & Pastries

(16)
Cake
Closed
FREE
Min. 100.000 ₫
Quận 2

Main Tea

Café
Closed
25.000 ₫
Bình Thạnh

Tomato Dining

(4)
American
Closed
FREE
Bình Thạnh

Benaras, Restaurant & Lounge

(63)
Indian
Closed
FREE
Min. 100.000 ₫
Quận 1

Bún Nhớ - Bún Chả Hà Nội - Obama's Hanoi Noodles

(28)
Noodle soups
Closed
25.000 ₫
Phú Nhuận

T-Connect Test

(22)
Other Vietnamese
Closed
FREE
Tân Phú

Lil Sago Rice & Hotpot

(3)
Other, Rice
Closed
20.000 ₫
Quận 3

Longjing Cha

Café
Closed
40.000 ₫
Min. 150.000 ₫
Quận 11

Bakes Saigon

(30)
Cake, Desserts, European
Closed
FREE
Min. 150.000 ₫
Quận 3

Nonla Guys

(31)
Mexican, Japanese/Sushi, Korean
Closed
20.000 ₫
Min. 50.000 ₫
Quận 1

Quán Nhà - Home Kitchen

Rice
Closed
20.000 ₫
Quận 3

Bếp Sợi Thương - VietNamese Cuisine

Other Vietnamese, Snails/Seafood
Closed
FREE
Min. 200.000 ₫
Quận 8

The Organic Juice - Légumes

(25)
Smoothies & Fruit Juice
Closed
FREE
Min. 100.000 ₫
Quận 2

Audio & Tea

Other drinks, Café
Closed
20.000 ₫
Quận 1

Trà Tiên Hưởng

(9)
Café
Closed
25.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Bình Thạnh

Marc & Jen - Healthy Juice & Coffee

Banh Mi & Sticky Rice , Café, Smoothies & Fruit Juice
Closed
15.000 ₫
Quận 1

Củ Nén Viet Cuisine

Rice, Northern/Middle Cuisine
Closed
15.000 ₫
Quận 3

NakaThai Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế

(23)
Thai
Closed
FREE
Min. 100.000 ₫
Quận 1

Cream Dalat

Ice cream
Closed
20.000 ₫
Quận 10

Tomatito Saigon

(23)
Spanish, European
Closed
25.000 ₫
Quận 1

Gà Không Lối Thoát Ngon

Other Vietnamese
Closed
30.000 ₫
Min. 320.000 ₫
Quận 2

Cháo Tiều Cô Phương - Madam Phuong's Porridge

Other Vietnamese
Closed
30.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Quận 11

Quán Chay Nhà Tôi - My Home Vegeterian Restaurant

(10)
Vegetarian
Closed
20.000 ₫
Quận 1

Em's Garden - Lunch Portion

Office lunch
Closed
20.000 ₫
Phú Nhuận

Sushi House

(7)
Japanese/Sushi
Closed
FREE
Min. 150.000 ₫
Phú Nhuận

Bánh Tráng Lụi Sốt Mắm Me

Other Vietnamese
Closed
30.000 ₫
Min. 50.000 ₫
Tân Phú

Cơm Nhà Tao - HaNoi Cuisine

Office lunch, Rice, Noodle soups
Closed
25.000 ₫
Phú Nhuận

Trà Sữa GiGo

Café, Smoothies & Fruit Juice
Closed
20.000 ₫
Quận 10

El Gaucho Argentinian Steakhouse

(5)
Burgers
Closed
FREE
Min. 1.000.000 ₫
Quận 1

Panam - Kebab

(121)
Snacks, Sandwiches, Other drinks
Closed
20.000 ₫
Min. 120.000 ₫
Bình Thạnh

Mamma Italian Pizza

(19)
Italian & Pizza
Closed
40.000 ₫
Quận 7

Gem Tea & Fast Food

Italian & Pizza
Closed
25.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Phú Nhuận

Paulie's Pizza & Pasta

(288)
Burgers, Smoothies & Fruit Juice, Italian & Pizza
Closed
FREE
Min. 200.000 ₫
Tân Bình

Smoothie Factory

(8)
Smoothies & Fruit Juice
Closed
15.000 ₫
Min. 80.000 ₫
Quận 1

Rosa House

Cake
Closed
FREE
Min. 50.000 ₫
Quận 10

Western Kitchen

(32)
American, European, Chinese
Closed
FREE
Min. 150.000 ₫
Quận 7

Vietphin

(6)
Banh Mi & Sticky Rice , Café
Closed
FREE
Min. 100.000 ₫
Quận 1

Lets partee

Café
Closed
10.000 ₫
Quận 1

Bánh Xèo Em Ơi - Vietnamese Crepe

(6)
Other Vietnamese, Northern/Middle Cuisine
Closed
FREE
Min. 150.000 ₫
Quận 1

Gà Bó Xôi, Gà nướng, Hấp, Nổ muối 1Ngon - All About Chicken

(6)
Other Vietnamese
Closed
50.000 ₫
Min. 270.000 ₫
Hóc Môn

3Sạch Food

Rice, Other Vietnamese
Closed
25.000 ₫
Bình Thạnh

Cua Ngon Hương Vị Đất Mũi - All about Crabs

Other Vietnamese, Snails/Seafood
Closed
FREE
Min. 200.000 ₫
Quận 3

Life Style

Desserts
Closed
FREE
Min. 50.000 ₫
Quận 4

The Juicy House - Acai Bowls

(14)
Other drinks, Smoothies & Fruit Juice
Closed
20.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Quận 3

The Galbi - Modern Korean BBQ

(37)
Snacks, Korean, BBQ
Closed
30.000 ₫
Min. 150.000 ₫
Quận Bình

Chiang Mai Cha Thai

Café
Closed
20.000 ₫
Quận 10

Sencafe - Milktea & Coffee To Go

Café
Closed
20.000 ₫
Phú Nhuận

The Vintage Emporium Cafe

(11)
Sandwiches, European, Salads
Closed
25.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Quận 1

Luvata Food & Drink

Snacks, Korean, Café
Closed
15.000 ₫
Quận 1

Toco Toco Tea Ngô Thời Nhiệm

(17)
Café
Closed
20.000 ₫
Quận 3

Nara Food & Coffee - Korean Taste

Café
Closed
25.000 ₫
Phú Nhuận

Dừa Kiến An

Other drinks
Closed
15.000 ₫
Quận 1

Union Jack's Fish & Chips

(295)
European
Closed
FREE
Min. 160.000 ₫
Quận 2

Milk Tea Densan

Café
Closed
20.000 ₫
Quận 10

Cô Hai Quán - Bún Cá Nha Trang & Nem Nướng Nha Trang

(8)
Noodle soups
Closed
40.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Bình Thạnh

TooCha

(4)
Café
Closed
15.000 ₫
Quận 1

Chourishi

(46)
Japanese/Sushi
Closed
15.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Bình Thạnh

Chiều Nay Quán - Authentic Chicken's House

Other Vietnamese
Closed
20.000 ₫
Bình Thạnh

2g Hub

Snacks, Banh Mi & Sticky Rice , Café
Closed
15.000 ₫
Min. 100.000 ₫
Quận 1

Cơm Cháy BinBin - Rice Snacks

Rice
Closed
25.000 ₫
Min. 90.000 ₫
Quận 8

Sot Hot Dog

(3)
American, Salads
Closed
FREE
Min. 100.000 ₫
Quận Bình