Bạn muốn giao hàng đến đâu?
Bạn muốn giao hàng đến đâu?

Chọn nhà hàng trong khu vực của bạn

Chúng tôi là TooCha

Average 4.1 stars out of 13 reviews

Đặt Món Trực Tuyến Ngay!

Order with TooCha in Hồ Chí Minh

TooCha Võ Thị Sáu

(3)
Trà sữa - Café
Đóng cửa
15.000 ₫ - 25.000 ₫
Quận 3

TooCha Phan Xích Long

(6)
Trà sữa - Café
Đóng cửa
25.000 ₫
Phú Nhuận

TooCha An Dương Vương

Trà sữa - Café
Đóng cửa
20.000 ₫
Quận 5

TooCha Hồ Tùng Mậu

(4)
Trà sữa - Café
Đóng cửa
15.000 ₫ - 35.000 ₫
Quận 1