0₫

Đơn hàng trống. Thêm món bằng cách nhấp vào thực đơn.

KGO (Tango Juice)

Khách hàng nhận xét: 9 / 10
Giờ giao hàng Đóng cửa
Phí giao hàngMIỄN PHÍ
Đặt tối thiểu 0₫
Đơn hàng từ foodpanda.vn hiện đang được vận hành bởi Vietnammm.com. Chúc ngon miệng!