0₫

Đơn hàng trống. Thêm món bằng cách nhấp vào thực đơn.

Le Fruit

Giờ giao hàng 08:30 - 17:00
Phí giao hàngMIỄN PHÍ
Đặt tối thiểu 0₫
Đơn hàng từ foodpanda.vn hiện đang được vận hành bởi Vietnammm.com. Chúc ngon miệng!