Đơn hàng trống. Thêm món bằng cách nhấp vào thực đơn.

La Hostaria

Khách hàng nhận xét: 7 / 10
Giờ giao hàng 11:00 - 14:30
18:00 - 22:30
Phí giao hàngMIỄN PHÍ
Đặt tối thiểu 0 ₫
Đơn hàng từ foodpanda.vn hiện đang được vận hành bởi Vietnammm.com. Chúc ngon miệng!