Đơn hàng trống. Thêm món bằng cách nhấp vào thực đơn.

Korean Noodles

Giờ giao hàng 07:30 - 21:30
Phí giao hàngMIỄN PHÍ
Đặt tối thiểu 0 ₫
Đơn hàng từ foodpanda.vn hiện đang được vận hành bởi Vietnammm.com. Chúc ngon miệng!