Đơn hàng trống. Thêm món bằng cách nhấp vào thực đơn.

Bistro Guido

Khách hàng nhận xét: 8 / 10
Giờ giao hàng 08:30 - 22:55
Phí giao hàngMIỄN PHÍ
Đặt tối thiểu 0 ₫
Đơn hàng từ foodpanda.vn hiện đang được vận hành bởi Vietnammm.com. Chúc ngon miệng!